EN Summary:
The project „Tying the Knots in Bologna Implementation – KnoBI“ is motivated by the desire to renew the implementation of the main Bologna reforms and action lines at national level with the overall purpose of making Romanian higher education fully integrated within the wider scope and functionality of the European Higher Education Area.

The project expects to generate a renewed interest in continuing the implementation of those Bologna reforms that make Romanian higher education compatible and comparable with the rest of the EHEA. The steps undertaken towards this include:

  • the formation of a coherent pool of Bologna experts, providing input on Bologna reforms;
  • a resumption of peer learning exercises involving key national actors and decision-makers;
  • the use of bench-marking and policy exchange to enhance policy proposals and awareness of policy solutions to existing issues. The content areas covered will include graduate employability, the social dimension and mobility, thus bridging the Yerevan Communiqué recommendations with the HE priorities of the Romanian Ministry of Education.

Today, the 3rd of May 2018, within the framework of the KnoBI project, the final conference on internationalizing higher education took place. The National Agency co-chaired the workshop on EEA&Norway Grants 2014-2021 presenting the ESAYE Programme, its priorities, financing opportunities and the concrete ways it supports the Higher Education system in Romania.

More about the project on: knobi.uefiscdi.ro

Details RO only:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, derulează proiectul Erasmus+ „Tying the Knots in Bologna Implementation“, al cărui obiectiv principal îl constituie îmbunătăţirea implementării reformelor asumate de România în conformitate cu Procesul Bologna, pentru alinierea la standardele promovate de Spaţiul European al Învăţământului Superior (EHEA). Proiectul urmăreşte readucerea reformelor Bologna în atenţia decidenţilor şi a părților interesate din România, cu scopul de a realiza o compatibilitate mai evidentă între învăţământul superior românesc și celelalte sisteme educaționale din Europa, concentrându-se pe trei zone de interes şi anume:

  • internaţionalizarea învăţământului superior mobilitate,
  • dimensiunea socială a educaţiei şi
  • angajabilitatea absolvenţilor.

Conferinţa naţională de astăzi, 3 mai 2018, se adresează internaţionalizării învăţământului superior și este cea de-a patra ediţie a unui eveniment care vizează în special informarea universităţilor cu privire la principalele noutăţi, de interes pentru învăţământul superior românesc. Evenimentul şi-a propus să ofere un cadru de dezbatere unde vocea universităţilor să fie auzită, iar decidenţii să răspundă provocărilor din domeniul internaţionalizării, prin identificarea unor posibile soluţii care să conducă la îmbunătăţirea gradului de internaţionalizare a învăţământului superior național.

Sesiunile în plen și cele care au presupus lucrul în ateliere s-au bucurat de prezența unor reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai universităţilor și altor structuri cu responsabilităţi în domeniu, organizaţiilor studenţeşti şi organizaţiilor non-guvernamentale din educaţie.

Reprezentanții Agenției Naționale au participat la prezentări, discuții și dezbateri și au adus informații de ultimă oră privind propunerea Comisiei Europene de continuare a programului Erasmus+, despre prioritățile europene și provocările naționale în vederea formării Spațiului European al Educației în 2025. Unul dintre ateliere a vizat integral Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor și Programul de Cercetare, finanțate prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European 2014-2021, și a presupus prezentarea priorităților pentru viitor, a oportunităților de finanțare și a modalităților concrete prin care aceste tipuri de demersuri susțin învățământul superior din România.

Mai multe informații despre proiect: knobi.uefiscdi.ro