Informații Generale

Despre Program

Despre Program

GRANTURILE SEE

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

Instituţia care coordonează în România întreaga programare şi gestionare a granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Punctului Naţional de Contact.

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program (OP) în România pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021.

ANPCDEFP implementează programul împreună cu parteneri de program din statele donatoare:

Aceştia facilitează şi contactul cu potenţiali parteneri de proiect din sectorul public şi privat din statele donatoare.

Documente care reglementează implementarea programului:

 

Documente care reglementează comunicarea în program:

Actualizarea Anexei 3 privind cerințele legate de informare și comunicare (noiembrie 2020).

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Programul urmăreşte:
 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;
 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

          şi acordă o atenţie specială:

 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.
Bugetul de 14.117.647 euro este alcătuit din:
 • 12,000,000 euro granturi SEE
 • 2.117.647 euro contribuţie naţională

Adițional, 150.000 euro pot fi alocaţi din Fondul pentru Relaţii Bilaterale pentru consolidarea relaţiilor bilaterale.

Se finanţează:

 • Vizite pregătitoare;
 • Proiecte de mobilitate bilaterală;
 • Proiecte de cooperare strategică sau de mică anvergură;
 • Proiecte naţionale care consolidează cooperarea între şcoli VET şi companii;
 • Proiecte naţionale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor Roma în şcoală.

Programul demarează în 2017 şi se încheie în 2024.

 

Cooperarea bilaterală:

Programul va consolida relaţiile bilaterale între România şi statele donatoare prin intermediul proiectelor de cooperare, a mobilităţilor, a producerii de rezultate comune, a cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.

Rezultate aşteptate

Rezultate și indicatori ai programului (versiunea integrală, disponibilă doar în limba engleză)

R 1 –  îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor studenţilor şi personalului din învăţământul superior – prin mobilități de învățare

 • 470 studenţi români
 • 35 studenţi din statele donatoare
 • 300 cadre didactice din România
 • 100 cadre didactice din statele donatoare

R2 – consolidarea cooperării instituţionale, bazate pe nevoi comune, în domeniul învăţământului superior

 • 26 rezultate intelectuale comune
 • 7 articole ştiinţifice comune
 • 26 evenimente comune
 • 550 studenţi & cadre didactice implicate

R3 – îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor experţilor educaţionali (inspectori şcolari, consilieri şcolari, formatori de profesori) – prin mobilități

 • 350 experţi educaţionali

R4 – îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică în domeniul învăţământului profesional şi tehnic (VET)

 • 40 curriculumuri şcolare adaptate pieţei muncii
 • 50 parteneriate şcolare
 • 150 formatori VET şi tutori din companii în vizite de studiu

R5 – creşterea capacităţii de organizare a instituţiilor de a sigura o incluziune efectivă a copiilor romi

 • 55 noi curriculumuri opționale și materiale didactice
 • 60 şcoli implicate
 • 550 profesori formaţi
 • 2 200 copii romi și ne-romi implicaţi în activităţi de învăţare
 • 1 300 părinți romi și ne-romi implicați
 • – o creștere cu 90%  a numărului de profesori din școlile partenere care declară abilități/competențe dezvoltate/îmbunătățite pentru includerea copiilor romi 
 • – o reducere cu 15%  a numărului de elevi romi participanţi la proiecte care se simt discriminați de profesori și colegi neromi în școlile partenere

 • – o rată a satisfacției de cel puţin 90% a elevilor romi care participă la activitățile extracurriculare privind incluziunea

R6 – o mai bună colaborare între instituţiile româneşti şi cele din statele donatoare implicate în program

 • 10 noi parteneriate bilaterale active între universităţi din RO şi DS
 • 78 proiecte cu parteneri din ţările donatoare
Identificarea unor parteneri

Partenerul de program din Norvegia, The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (DIKU), a creat două pagini de resurse (una pentru potențialii promotori de proiecte din țările vizate de programul finanțat din fondurile SEE și una pentru potențiali parteneri norvegieni) cu informații relevante despre căutarea unui partener în Norvegia și în țările cărora li se adresează programul.

În viitorul apropiat, este prevăzută includerea în aceste pagini a unul formular de contact pentru instituțiile care doresc să primească finanțare și care găsesc foarte dificilă identificarea unui potențial partener în Norvegia. Formularul se va adresa în egală măsură și instituțiilor norvegiene care vor dori să participe la proiecte. Pe termen lung, este de dorit ca această abordare să ajute și să susțină identificarea mai simplă a partenerilor interesați.

Resurse pentru potențialii promotori de proiect din țările participante la program (în engleză)

Resurse pentru potențialii parteneri din Norvegia (în norvegiană) – informațiile sunt disponibile și în limba engleză

Istoricul Programului

Începând cu 2004, ANPCDEFP a fost desemnată Operator de Program pentru programele finanţate prin intermediul Mecanismelor Financiare ale SEE în domeniul educaţiei.

Cele 2 programe, derulate între 2004 – 2009 şi 2009 – 2014, au fost implementate în parteneriat cu:

 • 2004-2009: Programul de Burse

Programul a susţinut mobilităţile studenţilor şi personalului din universităţile româneşti în ţările donatoare şi a omologilor lor în România.

Programul a început în noiembrie 2007 şi s-a încheiat în martie 2011.

Bugetul a fost alcătuit din:

Granturi SEE: 935.000,00 euro

Contribuţie naţională: 165.000,00 euro

 • 2009-2014: Programul de Burse şi Cooperare Instituţională

Programul a urmărit modernizarea învăţământului superior din România prin dezvoltarea, bazată pe cunoaștere, a capitalului uman.

Rezultatele obținute:

 • Creşterea mobilităţii studenţilor şi a personalului din învăţământul superior în și din Islanda, Liechtenstein şi Norwegia
 • Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile din România şi statele donatoare
 • Consolidarea competenţelor studenţilor, personalului didactic şi administrativ, cercetătorilor din universităţile româneşti prin cooperare şi schimburi de mobilităţi

Programul a început în martie 2012 şi s-a încheiat în 2017.

Bugetul a fost alcătuit din:

Granturi SEE: 4,500,000.00 euro

Contribuţie naţională: 500,000.00 euro

Mai multe informații la: http://www.see-burse.ro/

Rezultatele  programelor anterioare

2004-2009:

 

mobilităţi ale studenţilor

mobilităţi ale personalului universitar

2009-2014:

 

Creşterea mobilităţii studenţilor şi a personalului din învăţământul superior în statele SEE şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS)

mobilităţi ale studenţilor

mobilităţi ale personalului universitar

Creşterea cooperării instituţionale din învăţământul superior cu statele SEE şi AELS

mobilităţi și proiecte instituţionale

universităţi din România implicate

publicaţii/ articole comune

şcoli de vară/ programe comune

evenimente comune

Cine poate candida

Rezultatele selecţiei

 Conectează-te cu noi!

Mai multă informaţie, mai multă inspirație

Contact

ANPCDEFP, Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității "Politehnica" București,
etajul 1, Sector 6, 060042, București, România
(+4) 021.201.07.43

Materialele scrise, audio și video, inclusiv fotografiile de pe site-ul eea4edu.ro nu reprezintă poziţia Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) sau a Biroului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE. Instituţiile menţionate anterior nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea acestora. Orice preluare a materialelor scrise, audio și video, inclusiv a fotografiilor, se va face cu indicarea sursei: www.eea4edu.ro

Site-ul este optimizat pentru a fi parcurs cu Google Chrome.
Site-ul este optimizat pentru a fi  parcurs pe dispozitive mobile.