raportează nereguli

PROCEDURA DE CONTESTAŢII

Contestaţii la condiţiile administrative şi de eligibilitate  – candidaţii respinşi ca neîndeplinind condiţiile administrative şi de eligibilitate pot contesta acest lucru, aducând argumente,  în maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor. Contestaţia se va trimite Operatorului de Program (OP) pe email la adresa:  contestatii@anpcdefp.ro folosind formularul.

Analiza contestaţiei se face în 2 etape: Operatorul de Program (OP) este prima instanţă şi, în caz de respingere, Punctul Naţional de Contact (PNC)  este a doua instanţă la care se trimite contestaţia prin email la adresa: sesizarisee@fonduri-ue.ro

Dacă PNC respinge contestaţia, aplicaţia este definitiv respinsă.

În cazul în care este acceptată de către una dintre instanţe, atunci aplicaţia este aprobată şi intră în procesul de evaluare calitativă. Candidatul care a contestat va primi un răspuns pe email în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la trimiterea contestaţiei.

 Contestaţii la evaluarea calitativă – candidaţii neaprobaţi pentru finanţare ca urmare a evaluării calitative pot contesta acest lucru, aducând argumente,  în maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor. Contestaţia se va trimite Operatorului de Program (OP)  pe email la adresa contestatii@anpcdefp.ro, folosind formularul.

Analiza contestaţiei se face în 2 etape: OP este prima instanţă în care se analizează argumentele din contestaţie  şi, în caz de respingere, PNC este a doua instanţă la care se trimite contestaţia prin email la adresa: sesizarisee@fonduri-ue.ro

Contestaţia va fi examinată din punctul de vedere al regularităţii procesului de evaluare calitativă (conformitatea cu procedurile interne de evaluare), nu se va repeta evaluarea calitativă cu scopul acordării unui scor diferit candidaturii în cauză.

Dacă şi PNC respinge contestaţia, aplicaţia este definitiv respinsă. Candidatul care a contestat va primi un răspuns pe email în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la trimiterea contestaţiei.

NEREGULI ÎN UTILIZAREA GRANTURILOR

 Statele donatoare şi ANPCDEFP au toleranţă zero faţă de corupţie şi managementul defectuos al granturilor SEE iar utilizarea fondurilor are la bază principiile: deschiderii, transparenţei şi responsabilităţii.

Plângerile şi suspiciunile de nereguli, motivate şi exemplificate prin informaţii detaliate, vor fi transmise direct către OP la adresa  de email: neregulisee@anpcdefp.ro . OP va proceda conform procedurilor interne, asigurând confidenţialitatea informaţiilor şi anonimitatea celui care a transmis sesizarea. Plângerile şi alertele pot fi transmise şi Oficiului Mecanismului Financiar la una dintre adresele de pe pagina: Alert Mismanagement of Funds

Formular

Folosiţi şi formularul de mai jos pentru trimiterea unei contestaţii sau pentru raportarea unei nereguli:

Cine poate candida

Rezultatele selecţiei

 Conectează-te cu noi!

Mai multă informaţie, mai multă inspirație

Contact

ANPCDEFP, Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității "Politehnica" București,
etajul 1, Sector 6, 060042, București, România
(+4) 021.201.07.43

Materialele scrise, audio și video, inclusiv fotografiile de pe site-ul eea4edu.ro nu reprezintă poziţia Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) sau a Biroului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE. Instituţiile menţionate anterior nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea acestora. Orice preluare a materialelor scrise, audio și video, inclusiv a fotografiilor, se va face cu indicarea sursei: www.eea4edu.ro

Site-ul este optimizat pentru a fi parcurs cu Google Chrome.
Site-ul este optimizat pentru a fi  parcurs pe dispozitive mobile.