Cine Poate candida

Componenta ROMA

Proiecte pentru îmbunătăţirea incluziunii elevilor romi
Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv general al programului, se materializează, în cadrul secţiunii dedicate îmbunătăţirii incluziunii elevilor romi, prin intermediul proiectelor realizate şi implementate de consorţii alcătuite dintr-un coordonator şi 5-6 şcoli cu un procent semnificativ de copii romi, situate în comunităţi dezavantajate. Aceste proiecte vor răspunde nevoii de creştere a capacităţii de organizare a instituţiilor/organizaţiilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi. Proiectele vor facilita:

  • formarea profesorilor în domenii precum: promovarea unei şcoli inclusive şi învăţarea într-un mediu multicultural, democraţie, toleranţă, antidiscriminare etc.;
  • organizarea de activităţi de învăţare pentru părinţii romi şi neromi;
  • organizarea activităţilor extra-curriculare pentru copiii romi şi neromi în vederea creşterii incluziunii şi competenţelor lor sociale.

Grupul ţintă: şcolile implicate în proiecte

Beneficiari finali: elevii şi părinţii romi şi neromi cât şi profesorii din şcoli Instituţiile/organizaţiile care pot aplica în calitate de coordonator şi şcolile participante sunt prezentate în secţiunea: Eşti eligibil(ă)?

Fişe informative:

Documente de referinţă pentru:

Candidaturi

Rezultate

Candidaturi

Rezultate

Candidaturi

Rezultate

Candidaturi

Rezultate

Candidaturi

Rezultate

Persoane de contact

Știri din domeniu

 Conectează-te cu noi!

Mai multă informaţie, mai multă inspirație

Contact

ANPCDEFP, Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității "Politehnica" București,
etajul 1, Sector 6, 060042, București, România
(+4) 021.201.07.43

Materialele scrise, audio și video, inclusiv fotografiile de pe site-ul eea4edu.ro nu reprezintă poziţia Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) sau a Biroului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE. Instituţiile menţionate anterior nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea acestora. Orice preluare a materialelor scrise, audio și video, inclusiv a fotografiilor, se va face cu indicarea sursei: www.eea4edu.ro

Site-ul este optimizat pentru a fi parcurs cu Google Chrome.
Site-ul este optimizat pentru a fi  parcurs pe dispozitive mobile.