Sunt eligibile:

  • Instituţii de învăţământ universitar din România care dețin Carta Universitară Erasmus (ECHE)

Acestea pot depune aplicaţii pentru vizite pregătitoare și proiecte de mobilități în cele 3 state donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia cât şi pentru proiecte de cooperare interinstituţională.

Pentru vizitele pregătitoare, participanții pot fi cadre universitare (personal academic sau non-academic).

Pentru mobilități, participanții pot fi:

– studenți înscriși în oricare dintre cele 3 cicluri (sau proaspeți studenți pentru plasamente)

– cadre universitare (personal academic sau non-academic).

  • Entități publice sau private din statele donatoare (universități acreditate, centre de cercetare, companii etc.)

Acestea pot depune aplicații pentru vizite pregătitoare în România în domeniul învățământului universitar.

La vizite pregătitoare pot participa angajați ai entității aplicante.

Mai multe informaţii

  • Unitățile de învăţământ profesional şi tehnic (licee şi școli profesionale) filiera tehnologică și școlile postliceale din România, care au parteneriate încheiate cu agenți economici pentru practica elevilor

Acestea pot depune aplicaţii pentru vizite pregătitoare în statele donatoare și pentru proiecte de îmbunătățire a calității practicii elevilor. 

Participanții la mobilități sunt:

  • personalul didactic care predă discipline VET
  • cadrele de conducere ale unităţilor de învăţământ
  • reprezentanţi ai agenţilor economici, parteneri ai unităţilor de învăţământ
  • Școli VET din statele donatoare

Acestea pot depune aplicații pentru vizite pregătitoare în România.

La vizitele pregătitoare pot participa angajați ai instituției aplicante.

Mai multe informaţii

  • Consorţiile alcătuite dintr-un coordonator din România (o  instituţie sau organizaţie neguvernamentală activă în domeniul incluziunii copiilor romi) şi 5-6 şcoli din Romania care școlarizează minimum 20% copii romi, situate în comunităţi dezavantajate   

Consorțiile pot depune aplicaţii numai pentru proiecte naţionale.

Mai multe informaţii

  • Inspectorate Şcolare Judeţene (ISJ), Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), Case ale Corpului Didactic (CCD) din România

Acestea pot depune aplicaţii pentru vizite pregătitoare şi proiecte de mobilitate în statele donatoare.

Participanții la mobilități pot fi experţii în educaţie (inspectori școlari, formatori de profesori, consilieri) din ISJ, CJRAE, CCD.

  • Institute și centre de formare din statele donatoare

Acestea pot depune aplicații pentru vizite pregătitoare și proiecte de mobilitate pentru îmbunătățirea competențelor experților educaționali (inspectori școlari, formatori de profesori, consilieri) din România.

Pot participa la mobilitate angajați și experți ai entității aplicante.

Mai multe informaţii