Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, derulează proiectul Erasmus+ „Tying the Knots in Bologna Implementation“, al cărui obiectiv principal îl constituie îmbunătăţirea implementării reformelor asumate de România în conformitate cu Procesul Bologna, pentru alinierea la standardele promovate de Spaţiul European al Învăţământului Superior (EHEA). Proiectul urmăreşte readucerea reformelor Bologna în atenţia decidenţilor şi a părților interesate din România, cu scopul de a realiza o compatibilitate mai evidentă între învăţământul superior românesc și celelalte sisteme educaționale din Europa, concentrându-se pe trei zone de interes şi anume:

  • internaţionalizarea învăţământului superior mobilitate,
  • dimensiunea socială a educaţiei şi
  • angajabilitatea absolvenţilor.

Conferinţa naţională de astăzi, 3 mai 2018, se adresează internaţionalizării învăţământului superior și este cea de-a patra ediţie a unui eveniment care vizează în special informarea universităţilor cu privire la principalele noutăţi, de interes pentru învăţământul superior românesc. Evenimentul şi-a propus să ofere un cadru de dezbatere unde vocea universităţilor să fie auzită, iar decidenţii să răspundă provocărilor din domeniul internaţionalizării, prin identificarea unor posibile soluţii care să conducă la îmbunătăţirea gradului de internaţionalizare a învăţământului superior național.

Sesiunile în plen și cele care au presupus lucrul în ateliere s-au bucurat de prezența unor reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai universităţilor și altor structuri cu responsabilităţi în domeniu, organizaţiilor studenţeşti şi organizaţiilor non-guvernamentale din educaţie.

Reprezentanții Agenției Naționale au participat la prezentări, discuții și dezbateri și au adus informații de ultimă oră privind propunerea Comisiei Europene de continuare a programului Erasmus+, despre prioritățile europene și provocările naționale în vederea formării Spațiului European al Educației în 2025. Unul dintre ateliere a vizat integral Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor și Programul de Cercetare, finanțate prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European 2014-2021, și a presupus prezentarea priorităților pentru viitor, a oportunităților de finanțare și a modalităților concrete prin care aceste tipuri de demersuri susțin învățământul superior din România.

Mai multe informații despre proiect: knobi.uefiscdi.ro