În perioada 25-26 mai 2023, ANPCDEFP și The Wergeland Centre din Oslo, au organizat evenimentul „Building Inclusive and Democratic School Cultures in Romania“, o activitate de follow-up dar și o importantă oportunitate de a schimba date, bune practici și impresii pe baza cursurilor urmate de participanți, în Norvegia. 

„Evenimentul organizat la București a fost un prilej de schimb de bune practici, de împărtășire a experiențelor personale și devenirii profesionale a fiecăruia dintre noi, pornind de la conceptul de școală democratică, prin ochii metodiștilor din Casele Corpului Didactic, ai consilierilor din Centrele Judeţene de Resurse şi de Asistenţă Educaţională și ai inspectorilor din Inspectoratele Școlare Județene care au participat la cursurile de formare ale Wergeland Centre. S-a discutat despre succesul proiectelor implementate, despre provocări și despre „rețete” care ar putea fi aplicate în viitor.
A fost pusă problema sustenabilității pe termen lung, a posibilității de a schimba mentalități, de a aborda o viziune deschisă dar aplicată asupra a ceea ce înseamnă educația pentru drepturile omului și educația pentru cetățenie democratică, ce putem face la nivel de rețea pentru creșterea gradului de incluziune și promovare a nondiscriminării.
Implementarea acțiunilor viitoare depinde de context (vezi: coronavirus!), de disponibilitatea celor care ar dori să implementeze activități în viitor (vezi: sarcini suplimentare!) și de dorința de schimbare pozitivă, de nevoia de a ieși din zona de confort. Plus efortul inerent acestora.“ (Daniela Danea, Casa Corpului Didactic, Bistrița-Năsăud)

Dl. Călin Rus, directorul Institutului Intercultural din Timișoara a vorbit despre asigurarea și menținerea unui climat democratic și incluziv în școală.

Dna Ana Perona, Director executiv al Centrului european Wergeland, a insistat asupra impactulul pe termen lung pe care îl au acțiunile care urmăresc construirea unei culturi democratice în școli. Acestea pot dezvolta gradul de conștientizare a factorilor de decizie asupra necesității educației pentru drepturile omului și a educației pentru cetățenie democratică la nivel profund, nu doar declarativ. Este important să fie urmărită transferabilitatea informațiilor în domeniu și să se folosească instrumente care să poată măsura gradul de democratizare al școlilor, printre care și principiul Whole School Approach.

Editare ulterioară:

Construirea unei Culturi Școlare Democratice și Incluzive în România (2018-2023)
Rezultale cheie ale proiectului

Prezentarea cursului (pentru obiective, profilul participanților și alte detalii)