2017: Proiect de mobilitate SEE – Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu (*)

Promotorul proiectului: Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu

Codul proiectului: EY-MPO-0070

Proiectul de mobilitate îşi propune să crească numărul de mobilități, profesori şi studenţi, cu universități norvegiene. În același timp, ULBS îşi propune să asigure internaționalizarea at-home pentru studenții care nu beneficiază de mobilităţi, prin intermediul profesorilor, personalului administrativ și studenților incoming.

Obiectivul proiectului implementat de ULBS este de a crea rețele durabile și de a îmbunătăţi cooperarea internațională cu universitățile din statele SEE, prin mobilitatea academică, transparența și recunoașterea studiilor/prin îmbunătățirea competențelor și calificărilor personalului.

ULBS va încuraja transferul de bune practici pentru îmbunătățirea calității educației superioare și pentru dezvoltarea unui curriculum comun. ULBS asigură un mediu propice dezvoltării resurselor umane prin încurajarea mobilităților și creșterea satisfacției muncii. Participarea studenților va fi vizibilă în viitoarele lor cariere, cu o inserție mai ușoară pe piața muncii.

Beneficiarii direcți vor fi studenți (în toate ciclurile de studii) care vor experimenta un nou mediu de studiu/practică, pentru o integrare mai ușoară pe piața forței de muncă. De asemenea, cadrele didactice/personal administrativ va beneficia de noi metode de predare și job shadowing. O atenție deosebită va fi acordată cetățenilor de etnie romă pentru a reduce disparitățile sociale și financiare.

Proiectul va încuraja și va facilita o cooperare strânsă între ULBS şi partenerii din statele SEE în vederea atingerii obiectivelor proiectului. Rolul partenerilor va fi de a oferi sprijin relevant beneficiarilor de mobilităţi și de a asigura o cooperare cu rezultate durabile și echilibrate pentru toți partenerii implicați.

Website

Email:  dep.externe@ulbsibiu.ro

Aptitudini

Postat pe

martie 9, 2020