2017: Proiect de mobilitate SEE – UPG Ploiești

Promotorul proiectului: Universitatea Petrol – Gaze, Ploiești

Codul proiectului: EY-MPO-0071

Acest proiect va spori gradul de conștientizare al viitorului inginer în ceea ce privește problemele de mediu. Acest lucru va contribui la dezvoltarea durabilă a sistemului de învățământ superior din Norvegia și România. Proiectul  va aborda toate problemele de mai sus ale universităților din Norvegia și România care promovează excelența academică prin cercetare comună, educație și schimb de experiență.

Se va elabora un studiu detaliat privind toate curriculele disponibile referitoare la prelucrarea gazelor și a petrolului. Acest program va oferi Universității din Norvegia și UPG din Ploiești idei care  vor ajuta sa dezvolte  noile curricule.

Prezentul program de schimb va produce rezultate științifice de înaltă calitate și noi cunoștințe în dezvoltarea unui nou program de master în mediu și geotermie.

Parteneriatul propus în cadrul proiectului va contribui la un domeniu foarte important și inovator în dezvoltarea noului program de masterat în domeniul mediului și geotermiei prin: îmbunătățirea competitivității masteranzilor din Norvegia și a partenerilor români în domeniul petrolier.

Universitatea din Stavanger este responsabilă pentru gestionarea aspectelor științifice și tehnice ale proiectului și pentru coordonarea activităților de predare și cercetare care vor fi necesare pentru a dezvolta noi programe de masterat și de doctorat în cadrul Universității Stavanger și UPG Ploiești.

Website

Aptitudini

Postat pe

martie 9, 2020