2018: Incluziunea înseamnă învățare pentru toți (*)

Promotor de proiect: Fundația Noi Orizonturi

Codul proiectului: 2018-EY-PICR-R1-0001

Proiectul coordonat de Fundația Noi Orizonturi urmărește creșterea capacității instituționale a 6 școli rurale din Transilvania cu peste 20% copii romi – Hotar, Dragu, Sânpaul, Budacu de Sus, Moșna, Alțîna – pentru a asigura învățarea pentru toți. Școlile au rată de abandon ridicată și rezultate slabe la evaluări. Majoritatea părinților are un nivel de educație modest. Profesorii sunt nepregătiți să lucreze cu copii din medii vulnerabile. Școlile nu implică sistematic părțile interesate din comunitate pentru a aborda împreună provocările cu care se confruntă.

Am ales o abordare „de 360 de grade“ ​​a incluziunii, lucrând cu cele 3 microsisteme care afectează copilul: sala de clasă, școala, comunitatea. Obiectivele proiectului: ​​

  1. dezvoltarea leadership-ului pentru incluziune și învățare pentru toți;
  2. dezvoltarea capacității a 90 profesori de a oferi un mediu incluziv de învățare pentru copiii romi;
  3. dezvoltarea capacității școlilor de a implica părinții în activități comune de învățare pentru combaterea discriminării.

Proiectul vizează profesori, părinți și elevi romi și non-romi și conducerea școlilor – membri ai consiliilor de administrație și comitetului de părinți. În total, de proiect vor beneficia direct 360 elevi, 150 părinți, 90 profesori, 18 persoane din conducerea școlilor partenere.

Școlile își vor asuma rol de conducere în implicarea părților interesate din comunitate (autoritățile locale, organizațiile, companiile etc.) și părinților în activitățile școlare pentru creșterea incluziunii sociale. Activitățile de învățare (la ore și extracurriculare) vor deveni mai accesibile și atractive pentru toți elevii, pe măsură ce adulții devin disponibili emoțional și receptivi la nevoile copiilor, profesorii își dezvoltă încrederea în utilizarea abordărilor incluzive care valorifică comunitatea multiculturală și depun eforturi pentru a spori relevanța curriculumului pentru a răspunde intereselor și nevoilor copiilor și părinților romi.

Website-ul proiectului

Aptitudini

Postat pe

martie 11, 2020