2018: Învățăm împreună (*)

Promotor de proiect: Inspectoratul Școlar Județean Alba

Codul proiectului: 2018-EY-PICR-R1-0006

Consorțiul este format din 7 instituții publice de învățământ: SG „Avram Iancu” –Unirea, SG „Simion Balint“ – Roșia Montană, SG „Simion Lazăr“ – Lunca Mureșului, SG „Ștefan cel Mare“ – Cetatea de Baltă, Liceul Tehnologic Jidvei, SG „Simion Barnuțiu – Blaj Tiur, coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Alba. Comunitățile în care se află școlile sunt izolate geografic, au un grad redus de dezvoltare economică, 5 sunt din mediul rural și una din mediul urban, prezintă șomaj ridicat și sunt lipsite de resurse pentru educația copiilor romi.

Obiectiv general: Creșterea capacității instituționale a partenerilor de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi.

Grupurile țintă: 72 profesori care lucrează cu copiii romi; 84 părinți romi și neromi; 240 elevi romi și neromi.

Proiectul a pornit de la necesitatea creșterii numărului de profesori cu abilități dezvoltate în domeniul incluziunii copiilor romi și de la nevoia de a se crea și utiliza programe școlare noi într-un mediu incluziv și multicultural.

Lista beneficiilor așteptate în urma implementării proiectului include:

 • creșterea nivelului de conștientizare a părinților romi și neromi privind anti-discriminarea și a copiilor romi și neromi privind incluziunea;
 • creșterea cu 90% a numărului de profesori din școlile partenere care declară abilități și competențe îmbunătățite în ceea ce privește incluziunea copiilor romi;
 • reducerea cu 15% a numărului de elevi romi participanți la proiect, care se simt discriminați de profesori și colegi neromi, în școlile partenere;
 • înregistrarea unei rate a satisfacției privind incluziunea de cel puțin 90% în rândul elevilor participanți la activități extracurriculare.

Obiective specifice

 1. Cresterea nivelului de cunostinte/abilitati, prin formarea a 72 profesori care lucreaza cu copiii romi, in 6 scoli din judetul Alba, in 12 luni;
 2. Imbunatatirea calitatii si relevantei educatiei si formarii prin elaborarea a 6 noi curriculumuri pentru un mediu inclusiv si multicultural, in 6 scoli din judetul Alba, in 12 luni;
 3. Cresterea nivelului de constientizare privind anti-discriminarea si incluziunea, pentru 84 parinti romi si neromi si 240 elevi romi si neromi, in 6 scoli din judetul Alba, in 12 luni.

Impactul:

 • Creșterea numărului de profesorilor care au abilități îmbunătățite de incluziune a copiilor romi în școală – 72;
 • Creșterea numărului de materiale suport pentru un mediu inclusiv și multicultural: 6 curriculumuri optionale noi;
 • Creșterea numărului de părinți romi și neromi conștientizați în domeniul anti-discriminării – 84;
 • Creșterea numărului elevilor romi și neromi din școlile partenere, conștientizați privind incluziunea în școală – 240
 • Creșterea capacității instituționale a școlilor de incluziune efectivă a copiilor romi, reducerea absenteismului și a abandonului școlar în școlile partenere.

Website