2017: Mobilități SEE – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași (*)

Promotorul proiectului: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași

Codul proiectului: EY-MPO-0042

Acest proiect era necesar pentru dezvoltarea cooperării academice internaționale a UAIC prin determinarea studenților și personalului didactic și nedidactic de la instituțiile partenere să aleagă UAIC pentru a desfășura un stagiu internațional.

Principalul scop al acestui proiect este dezvoltarea și îmbunătățirea cooperării dintre UAIC și instituții de învățământ superior din SEE prin promovarea excelenței academice, schimbul de bune practici etc.

Mobilitățile SEE îi vor ajuta pe studenți să acumuleze cunoștințe specializate, nu doar în domeniul lor de studiu, ci și în ceea ce privește culturile țărilor implicate, experiențe relevante și competențe lingvistice, care vor fi, ulterior, valorificate în carierele lor viitoare. Mobilitățile personalului vor duce la crearea de noi curricula și de metode de predare/evaluare, precum și la implementarea de bune practici în activitatea zilnică.

Proiectul va avea trei categorii de beneficiari: studenți și personal de la UAIC, studenți și personal de instituții partenere, precum și UAIC și instituțiile partenere din SEE, în ansamblu.

Studenții vor avea posibilitatea de a descoperi și de a se adapta la un mediu nou (academic, cultural, social și lingvistic), de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare într-o limbă străină, de a-și îmbunătăți cunoștințele academice, dar și de a dezvolta o personalitate puternică, stabilă și responsabilă. Profesorii vor descoperi metode noi de predare și evaluare și conținuturi diferite ale planului de învățământ. Personalul administrativ va avea posibilitatea de a schimba bune practici cu colegii de la instituțiile partenere și de a-și îmbunătăți abilitățile de organizare a serviciilor studențești. Proiectul va crește cantitatea și calitatea schimburilor academice cu instituții din SEE, fapt care ar putea duce la viitoare proiecte de cooperare academică. Parteneriatele cu țările donatoare ar putea crea o legatură mai strânsă cu actori publici sau privați de pe teritoriul românesc și din SEE.

Website

Email: alexandra.teodorescu@uaic.ro

Aptitudini

Postat pe

martie 9, 2020