2017: Mobilități SEE – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași (*)

Promotorul proiectului: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași

Codul proiectului: EY-MPO-0027

Proiectul asigură oportunități de mobilitate pentru studenți și cadre didactice în cadrul parteneriatelor dintre Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi, România (TUIASI) si 2 universitati din Norvegia, Norwegian University of Life Sciences și Norwegian University of Science and Technology și 1 universitate din Islanda – Universitatea din Reykjavik.

Fiind primul proiect de acest tip pentru TUIASI, obiectivul principal constă în promovarea aestui tip de mobilitate și în creșterea numărului de mobilități outgoing și incoming atât pentru studenți, cât și pentru personal, ceea ce conduce la dezvoltarea colaborării dintre instituțiile partenere.Principalii beneficiari ai acestui proiect vor fi studenții. Mobilitatea studenților va fi legată, în principal, de studenții de la licență și masterat, pentru mobilități de studiu și plasament, pentru a face experimente pentru teza finală prin utilizarea echipamentelor care nu sunt disponibile în instituția gazdă. De asemenea, personalul academic va beneficia de acest proiect datorită dezvoltării de noi materiale pedagogice, organizării de evenimente de formare, având ca scop crearea condițiilor pentru implementarea metodelor pedagogice. Până acum 2 cadre didactice au efectuat mobilități în cadrul acestui proiect.În ceea ce privește cooperarea cu universitățile norvegiene, Norwegian University of Science and Technology și Norwegian University of Life Sciences vor contribui la proiect cu resursele lor, studenții și cadrele didactice TUIASI vor beneficia de experiența lor și vor avea acces la cunoștințe, oameni și își vor spori abilitățile profesionale.Cu University of Iceland in Reykjavik colaborarea nu va funcționa în cadrul acestui proiect datorită faptului că profesorul coordonator al proiectului de la Reykjavik s-a retras din proiect, iar universitatea nu a fost de acord să continue colaborarea cu TUIASI.

Website

Email: international@tuiasi.ro

Aptitudini

Postat pe

martie 9, 2020