Plecarea/venirea în/din mobilitățile finanțate prin Granturile SEE rămân suspendate pe toata perioada stării de alertă.
Posibilitatea reluării acestora, după încetarea stării de alertă, depinde de măsurile pe care le vor impune autoritățile naționale competente, atât cele din țara de trimitere cât si cele din tara gazdă.

În eventualitatea în care vor fi permise zboruri sau transport rutier internațional, fără restricții, începând cu o anumită dată, mobilitățile transnaționale se pot relua cu respectarea următoarelor condiții:

  1. responsabilitatea derulării mobilității în condiții de siguranță (de transport, sanitară) trebuie asumată în scris de către participant, instituția/organizația de trimitere și instituția/organizația de primire; în acest sens, înainte de plecarea în mobilitate, instituția/organizația de trimitere va contacta instituția/organizația gazdă pentru a avea o informare corectă și completă asupra măsurilor de siguranță și prevenție impuse de autorități în țara gazdă, astfel încât participantul să nu fie pus în situații de risc la sosire și pe parcursul derulării mobilității;
  2. toți participanții trebuie să aibă asigurări de sănatate valabile acoperitoare pentru perioada stagiului de mobilitate;
  3. în situația în care participantului i se impune o perioadă de carantină sau autoizolare în țara gazdă, această perioadă NU poate fi acoperită financiar prin grantul SEE deoarece plecarea trebuia să aibă loc în cunoștință de cauză, așa cum se menționează la pct. 1;
  4. eventuale cheltuieli suplimentare legate de transportul de întoarcere din mobilitate nu vor mai fi suportate de Granturile SEE, decât în eventualitatea că se poate invoca un caz de forță majoră (invocarea unui termen general “pandemia de Covid 19” nu mai este acceptată, în condițiile în care țările UE au anunțat/anunță măsuri de relaxare).