Cooperarea româno – norvegiană
În cadrul reuniunii de la București din 23-24 mai 2019, 18 profesioniști din Inspectorate Școlare Județene, Case ale Corpului Didactic și Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională, participanți la cursul „Building Democratic School Cultures”, au făcut un schimb de experiență și de practici inovatoare pe care le-au creat pentru a construi o cultură democratică în școlile județului din care fac parte. Cursul a fost susținut de Centrul European Wergeland, la Oslo, între 5-10 octombrie 2018.
Organizată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Formării Profesionale (ANPCDEFP) în colaborare cu Centrul European Wergeland (Norvegia), reuniunea a urmărit prezentarea realizărilor acestor profesioniști în instituția lor și în școli după cunoașterea expertizei norvegiene, facilitarea cooperării lor, cât și îmbunătățirea viitoarelor cursuri pe care Centrul European de la Wergeland le va organiza în acest domeniu.

O metodologie care promovează cunoașterea, facilitează schimbul de idei și reflecția, și încurajează cooperarea
Participanții, experți din CCD Bistrita-Năsăud, CCD București, CMBRAE, ISJ Dâmbovița și ISJ Olt, au experimentat un mix de metode care au inclus discuții în plen, în grupuri, prezentări, storytelling pentru a reflecta asupra mai multor subiecte din cadrul formărilor sau al materialelor pe care le-au elaborat și implementat după venirea de la cursul din Oslo.
Ce subiecte au fost abordate în timpul formării? Cum au fost acceptate cursurile de grupurile țintă? Care a fost impresia lor și care au fost rezultatele învățării? Ce a mers bine în timpul formării? Ce merită repetat? Ce provocări au existat în timpul pregătirii sau al implementării? Ce și de ce nu a mers? Ce schimbări sunt necesare? Ce activități de follow-up au fost realizate după formare?“ sunt câteva dintre întrebările puse în acest sens de cei 2 facilitatori ai Centrului Wergeland, care au condus reuniunea.

Ce ați recomanda celor care doresc să aducă schimbarea în școală?
Pentru consolidarea activităților realizate de participanți și pentru a facilita colaborarea între experții din instituții diferite, s-au constituit mai multe tipuri de grupuri. S-a discutat despre bunele practici care ar putea fi împrumutate de la o instituție la alta și despre relaționările interinstituționale care pot fi realizate pentru a aduce mai multă valoare adăugată propriilor activități. Acestea se referă, de exemplu, la: acreditarea cursurilor tematice, școli de vară tematice pentru experți din diferite instituții educaționale, elaborarea de ghiduri tematice pentru programele școlare – care ar putea fi preluate și implementate la nivel local, și în alte județe.
Predarea subiectelor controversate prin intermediul Educației pentru Cetățenie Democratică (EDC) și a Educației pentru Drepturile Omului (HRE)
Sesiunea de formare privind “Tratarea problemelor controversate în timpul formării sau în clasă” a dezvoltat și mai mult cunoștințele și abilitățile experților. Au fost prezentate și discutate strategiile eficiente și modul de abordare a subiectelor controversate, având la bază suportul de curs al Consiliului Europei: “Living in controversy. Teaching controversial issues through EDC/HRE” .

Dezvoltarea democratică a școlii
Pe baza schimburilor de idei și a reflecției realizate în timpul reuniunii, participanții au elaborat o serie de recomandări pentru a crește sustenabilitatea proiectelor lor, cum ar fi: noi întâlniri la nivel național, prezentarea proiectelor lor pe o platforma online, crearea unei rețele informale de profesioniști pentru dezvoltarea unei școli democratice.

____________________________________
Activitățile participanților la reuniune sunt realizate în cadrul a 5 proiecte ce se desfășoară în Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) – componenta de învățământ preuniversitar (SE), finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. În timp ce Programul ESAYEP are ca scop creșterea capitalului uman și a bazei de cunoștințe acumulate în România, componenta SE urmărește îmbunătățirea abilităților/competențelor experților români în domeniul lor de activitate, al democrației, drepturilor omului și incluziunii sociale.