Candidaturi mai bune  în proiectele de cooperare HE SEE

În cadrul componentei dedicate proiectelor de cooperare din domeniul învățământului superior, vineri 22 ianuarie ac. Operatorul de Program a organizat un webinar dedicat scrierii unei mai bune candidaturi pentru viitoarele apeluri la proiecte. O amplă prezentare a cerințelor formale ale acestei componente, a recomandărilor  evaluatorilor candidaturilor primite până acum cât și alte recomandări tehnice au fost făcute de coordonatorul tehnic al Unității de Implementare a Proiectelor SEE (UIP-SEE).

Conținuturi mai bune

Au fost subliniate prioritățile acestei componente, modul de abordare a obiectivelor – rezultatelor – impactului proiectului, relaționarea cu partenerii si grupurile țintă, cât și elemente referitoare la mai buna implementare, monitorizare, evaluare și promovare a proiectului. De asemenea, pentru o înțelegere cât mai clară a recomandărilor, au fost date exemple concrete de situații și activități împreună cu modul de tratare a acestora.

Răspunsuri focusate pe întrebările participanților

În partea a doua a webinarului au fost oferite răspunsuri la întrebările punctuale primite în timpul sau înaintea prezentării de la cei 37 reprezentanți ai universităților din România și Islanda.

Astfel, alături de răspunsuri privind produsele intelectuale, felul în care se bugetează evenimentele de multiplicare, modul de scriere a unui obiectiv SMART etc., participanții au aflat că pe site-ul programului eea4edu.ro se află recomandări și linkuri utile pentru identificarea unor parteneri din Norvegia sau alt stat donator și faptul că apelul pentru vizitele pregătitoare, în vederea consolidării de parteneriate pentru scrierea unor proiecte comune, este deschis in continuare.

Echipa UIP-SEE urează mult succes tuturor în scrierea candidaturilor pentru apelul la proiecte de cooperare (cu termen limită la 15.02.2021, ora 13.00, ora României)!