Pe 14 noiembrie a fost publicat un nou apel la propuneri de proiecte pentru învățământul preuniversitar. Grupul ţintă căruia i se adresează direct acest apel este format din instituţii din sistemul de învăţământ preuniversitar care au rolul de a susţine dezoltarea educaţiei în şcoli: ISJ, CCD, CJRAE.

Apelul și formularul de candidatură se găsesc aici.

Termenul limită până la care se pot depune proiectele este 5 mai 2020, ora 13:00, ora României.

Vă dorim mult succes!