Astazi, 8 ianuarie ac., ANPCDEFP, în calitatea sa de Operator de Program, lansează apelul pentru anul 2018 la proiecte ce urmăresc consolidarea cooperării instituţionale universitare din zona Spaţiului Economic European (SEE).

Universităţile româneşti acreditate împreună cu universităţi din statele donatoare: Islanda, Liechtenstein sau Norvegia şi alte universităţi din statele beneficiare ale Granturilor SEE vor putea lucra împreună, în orice domeniu, pentru dezvoltarea inovării şi modernizarea instituţională. Bugetul alocat acestui apel este de 570.000 euro.

Invităm universităţile româneşti care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE) să aplice!

Termenul limită până la care se primesc propunerile de proiecte: 27 aprilie 2018.

Mai multe detalii despre eligibilitatea participanţilor, tipurile de activităţi în proiecte, costuri etc. vă invităm să gasiţi în Apelul la Proiecte 2018.

Persoanele de contact pentru domeniul universitar:
Madlena Nen, expert tehnic proiecte în domeniul universitar: madlena.nen@anpcdefp.ro şi
Radu Stoika, expert tehnic proiecte în domeniul universitar şi coordonator tehnic al programului: radu.stoika@anpcdefp.ro

Vă urăm mult succes!