Pe 5 decembrie 2017, ANPCDEFP, în calitatea sa de Operator de Program, a lansat apelul la proiecte dedicate mobilităţilor de învățare pentru studenții și personalul didactic din învățământul superior, pentru anul universitar 2018-2019.
Cu un buget alocat de 1 000 000 euro, apelul urmărește îmbunătățirea abilităților și competențelor studenților și personalului universitar prin cooperarea cu entități juridice din statele donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Universitățile românești care dețin o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior (ECHE) sunt invitate să aplice.

Termenul limită până la care se primesc propunerile de proiecte este 5 februarie 2018.

Mai multe detalii despre eligibilitatea participanților, tipurile de activități în proiecte, costuri etc. vă invităm să gasiți în Apelul la Proiecte 2017.

Urăm viitorilor aplicanților mult succes!