Anunțam în urmă cu câteva săptămâni, în iunie, reluarea mobilităților în cadrul programului SEE.

Punctul 3 din anunțul precedent se actualizează și are următorul conținut:
Dacă participantului i se impune o perioadă de carantină sau autoizolare în țara gazdă, această perioadă poate fi acoperită financiar prin grantul SEE doar cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • Durata mobilității să fie mai mare decât perioada de autoizolare/carantină; perioada respectivă să fie inclusă în perioada de mobilitate atestată de instituția/organizația de primire prin certificatul de participare eliberat la finalizarea mobilității.
  • Pe durata perioadei de autoizolare/carantină participantul la mobilitate să desfășoare activități online oferite de instituția/organizația gazdă.
  • Mobilitatea transnațională să fie prevăzută, cel puțin, în sistem hibrid (atât activități online, dar și față în față).