Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), cel mai extins program dedicat educației românești prin intermediul granturilor oferite de Spațiului Economic European (SEE), va fi implementat de ANPCDEFP în perioada 2017 – 2024.

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor face parte din cele 12 programe pe care Norvegia, Islanda și Liechtenstein le finanțează în România, în perioada 2014-2021. Programele au fost stabilite prin Memorandumurile de Înțelegere 2014-2021 încheiate de România cu statele donatoare pentru reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale în SEE.

Cu un buget de peste 14 milioane de euro, programul urmărește îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, mobilitatea de învățare a studenților, cooperarea și parteneriatele între educație și piața muncii.    

În calitate de operator al acestui program, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), împreună cu partenerii de program din țările donatoare: the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) și the National Agency for International Education Affairs (AIBA) din Liechtenstein, a definit scopul, modul de implementare și rezultatele așteptate în cadrul programului la nivelul învățământului preuniversitar, universitar, profesional și tehnic și la nivelul componentei Roma. 

Mai multe informații despre program pot fi găsite pe website-ul: www.eea4edu.ro și pe pagina Facebook: EEA for Education in Romania

Vă așteptăm să colaborăm!