Educație pentru dezvoltare durabilă și cetățenie europeană

Promotor de proiect: Casa Corpului Didactic Ialomița

Proiectul ”Educație pentru dezvoltare durabilă și cetățenie europeană” propune reorientarea rolului profesorului din județul Ialomița ca facilitator al învățării, agent al schimbării din perspectiva educației pentru dezvoltare durabilă, cetățenie europeană, ca cel care orientează învățarea interdisciplinară și transdisciplinară. Din echipa proiectului, alcătuită din formatori (experți educaționali) angajați ai Casei Corpului Didactic Ialomița, au participat la fluxurile de mobilitate 5 persoane, care fac parte din echipele de acreditare si avizare (de către MEN) a programelor de formare ce au rezultat și vor rezulta din cursurile urmate în cadrul mobilităților. Obiectivele proiectului se axează pe creșterea calității actului de formare, dar și pe îmbunătățirea actului de predare-învățare a cadrelor didactice din județul Ialomița:

 1. Îmbunătățirea cunoștințelor privind educația pentru dezvoltare durabilă și cetățenie europeană pentru un număr de 5 formatori (angajați ai CCD Ialomița), până la data de 30.12.2019
 2. Creșterea actului de formare a experților educaționali participanți la fluxurile de mobilitate și a celui educațional în rândul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județul Ialomița (profesorul facilitator, mentor și agent al schimbării) pentru un număr de minim 100 profesori/an, până la data de 31.08.2021
 3. Dezvoltarea unei rețele de cadre didactice/formatori/resursă în cadrul educației pentru dezvoltare durabilă și cetățenie europeană pentru cadrele didactice din județul Ialomița, până la data de 31.08.2021

Dintre activitățile realizate până acum menționăm:

 1. Participarea la cursurile de la Newschool, Oslo, Norvegia a 5 experți educaționali (formatori)
 2. Au fost organizate 3 sesiuni de diseminare a informațiilor obținute la cursurile din Norvegia și un atelier ”Profesorul agent al schimbării” cu 25 de cadre didactice din județul Ialomița
 3. Avizarea cursului ”Abilități de viață independentă la elevi, în contextul educației pentru dezvoltare durabilă” (40 de ore). Au fost formați în perioada aprilie-iunie 2020, 55 de profesori, aflându-se în derulare încă alți 55, pe platforma e-learning ccdialomita.ro/formare
 4. Avizarea cursului ”Integrarea instruirii prin activități în mediul online” (25 ore). În lunile mai-iunie 2020 au fost formate 2 grupe de cadre didactice (25/grupa), urmând a fi formate încă 2 grupe în următoarea perioadă. Acest curs are ca și componentă secundară, abilitarea cadrelor didactice ialomițene în vederea cunoașterii și aplicării metodelor de predare online pentru elevii cu nevoi speciale.
 5. S-a constituit echipa de alcătuire a suportului de curs pentru cursul acreditat ”Educație pentru dezvoltare durabilă”.

Cifre relevante:

 • 5 experți-formatori au urmat cursurile din oferta Newschool, Oslo, Norvegia
 • 3 sesiuni de diseminare și un atelier organizat de CCD Ialomița (aproximativ 100 de cadre didactice informate)
 • 55 cadre didactice formate în cadrul cursului ”Abilități de viață independentă la elevi, în contextul educației pentru dezvoltare durabilă” (40 de ore), 55 de cadre didactice în curs de formare în cadrul aceluiași curs
 • 50 cadre didactice formate în cadrul cursului ”Integrarea instruirii prin activități în mediul online” (25 ore).