Cine poate candida

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

Proiecte pentru universităţi
Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv general al programului, se materializează, în cadrul sistemului de învăţământ universitar, prin intermediul proiectelor de mobilitate şi de cooperare între universităţile româneşti şi universităţile din statele donatoare. Proiectele vor avea un impact direct asupra dezvoltării personale şi a competenţelor profesionale ale studenţilor şi ale personalului universitar. Ele vor creşte relevanţa şi calitatea învăţământului universitar. Prin noile competenţe obţinute, studenţii vor avea perspective mai bune de angajare şi vor deveni mai activi pe piaţa muncii, influenţând pozitiv dezvoltarea durabilă a societăţii în întregul ei. La nivel instituţional, mobilitatea studenţilor şi a personalului universitar va avea impact asupra internaţionalizării activităţilor universităţii iar proiectele de cooperare vor produce efecte de durată prin înbunătăţirea, de exemplu, a curriculei şi a metodelor de învăţare.

Grupul ţintă direct: universităţile implicate în proiecte

Beneficiarii finali: studenţii şi personalul universitar Instituţiile care pot aplica şi participanţii la proiectele din sistemul universitar sunt prezentaţi în secţiunea: Eşti eligibil(ă)?

Partenerii de program din statele donatoare:

facilitează contactul cu potenţiali parteneri de proiect din sectorul public şi sau privat din statele donatoare.

Fişă informativă:

Căutare de parteneri pentru universităţi
Programul este conceput astfel încât să încurajeze într-o foarte mare măsură parteneriatele între organizații din țările donatoare și țările beneficiare. În această pagină puteți găsi o serie de informații generale privind procesul de identificare a unor posibili parteneri de proiect și dezvoltarea unor astfel de parteneriate.

*     * *

Studenții străini care doresc să studieze în România pot găsi informații despre programele de studiu disponibile în alte limbi, în afară de română, pe site-ul Study in Romania.

Documente de referinţă pentru:

Candidaturi

Rezultate

Candidaturi

Rezultate

Persoane de contact

Știri din domeniu

 Conectează-te cu noi!

Mai multă informaţie, mai multă inspirație

Contact

ANPCDEFP, Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității "Politehnica" București,
etajul 1, Sector 6, 060042, București, România
(+4) 021.201.07.43

Materialele scrise, audio și video, inclusiv fotografiile de pe site-ul eea4edu.ro nu reprezintă poziţia Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) sau a Biroului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE. Instituţiile menţionate anterior nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea acestora. Orice preluare a materialelor scrise, audio și video, inclusiv a fotografiilor, se va face cu indicarea sursei: www.eea4edu.ro

Site-ul este optimizat pentru a fi parcurs cu Google Chrome.
Site-ul este optimizat pentru a fi  parcurs pe dispozitive mobile.