Cine Poate candida

Învățământ profesional și tehnic

Proiecte pentru învăţământul profesional şi tehnic
Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv general al programului, se materializează, în cadrul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic prin intermediul proiectelor de îmbunătăţire a calităţii stagiilor de practică a elevilor din România. Aceste proiecte vor răspunde nevoii de îmbunătăţire a corelării competenţelor cu cerinţele pieţei muncii. Învăţând de la instituţii similare din statele donatoare şi identificând bune practici, şcolile din învăţământul profesional şi tehnic împreună cu întreprinderile/companiile partenere vor putea să îmbunătăţească procesul de învăţare la locul de muncă pentru elevii lor. In acest fel, se va realiza o corelare mai bună a competenţelor elevilor cu nevoile pieţei muncii.

Grupul ţintă direct: şcolile profesionale, liceele tehnologice şi companiile / întreprinderile lor partenere implicate în proiecte

Beneficiarii finali: personalul şcolilor, elevii şi personalul companiilor / întreprinderilor partenere Instituţiile care pot aplica şi participanţii la proiectele din sistemul învăţământului profesional şi tehnic sunt prezentaţi în secţiunea: Eşti eligibil?

Partenerii de program din statele donatoare:

facilitează contactul cu potenţiali parteneri de proiect din sectorul public şi sau privat din statele donatoare.

Fişe informative:

Căutare de parteneri pentru şcoli VET

Programul este conceput astfel încât să încurajeze într-o foarte mare măsură parteneriatele între organizații din țările donatoare și țările beneficiare.

În această pagină puteți găsi o serie de informații generale privind procesul de identificare a unor posibili parteneri de proiect și dezvoltarea unor astfel de parteneriate.

Documente de referinţă pentru:

Candidaturi

Rezultate

Persoane de contact

Știri din domeniu

 Conectează-te cu noi!

Mai multă informaţie, mai multă inspirație

Contact

ANPCDEFP, Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității "Politehnica" București,
etajul 1, Sector 6, 060042, București, România
(+4) 021.201.07.43

Materialele scrise, audio și video, inclusiv fotografiile de pe site-ul eea4edu.ro nu reprezintă poziţia Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) sau a Biroului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE. Instituţiile menţionate anterior nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea acestora. Orice preluare a materialelor scrise, audio și video, inclusiv a fotografiilor, se va face cu indicarea sursei: www.eea4edu.ro

Site-ul este optimizat pentru a fi parcurs cu Google Chrome.
Site-ul este optimizat pentru a fi  parcurs pe dispozitive mobile.