Cine Poate candida

Învățământ Preuniversitar

Proiecte pentru învăţământul preuniversitar
Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv general al programului, se materializează, în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar, prin intermediul proiectelor de mobilitate ce urmăresc formarea continuă a experţilor educaţionali. Mobilităţile vor avea un impact direct asupra dezvoltării competenţelor profesionale ale experţilor în educaţie (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri). Ele vor creşte relevanţa învăţământului preuniversitar.

Prin noile competenţe obţinute, aceşti profesioniştii vor ajuta instituţiile din care fac parte să asigure creşterea calităţii educaţiei în şcoli. Ei vor asigura sustenabilitatea rezultatelor obţinute prin transmiterea acestor rezultate ale învăţării către profesorii din şcolile româneşti.

Grupul ţintă direct: instituţii din sistemul de învăţământ preuniversitar care au rolul de a susţine dezoltarea educaţiei în şcoli.

Beneficiarii finali: experţii educaţionali din aceste instituţii.

Instituţiile care pot aplica şi experţii participanţi la proiectele din sistemul preuniversitar sunt prezentaţi în secţiunea: Eşti eligibil(ă)?

Partenerii de program din statele donatoare:

facilitează contactul cu potenţiali parteneri de proiect din sectorul public şi sau privat din statele donatoare.

Fişe informative:

Căutare de parteneri pentru învățământul preuniversitar
Programul este conceput astfel încât să încurajeze într-o foarte mare măsură parteneriatele între organizații din țările donatoare și țările beneficiare.

În această pagină puteți găsi o serie de informații generale privind procesul de identificare a unor posibili parteneri de proiect și dezvoltarea unor astfel de parteneriate.

Documente de referinţă pentru:

Candidaturi

Rezultate

Candidaturi

Rezultate

Persoane de contact

Știri din domeniu

 Conectează-te cu noi!

Mai multă informaţie, mai multă inspirație

Contact

ANPCDEFP, Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității "Politehnica" București,
etajul 1, Sector 6, 060042, București, România
(+4) 021.201.07.43

Materialele scrise, audio și video, inclusiv fotografiile de pe site-ul eea4edu.ro nu reprezintă poziţia Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) sau a Biroului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE. Instituţiile menţionate anterior nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea acestora. Orice preluare a materialelor scrise, audio și video, inclusiv a fotografiilor, se va face cu indicarea sursei: www.eea4edu.ro

Site-ul este optimizat pentru a fi parcurs cu Google Chrome.
Site-ul este optimizat pentru a fi  parcurs pe dispozitive mobile.