2018: The Teacher as a Change Agent – CJRAE Alba

Promotor de proiect: CJRAE județul Alba

NR: 2018-EY-PMIP-R1-0003

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea instituțională prin creșterea calității serviciilor specializate, oferite de profesorii consilieri şi profesorii logopezi.

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea competențelor profesionale ale profesorilor consilieri/logopezi din CJRAE Alba, cu scopul furnizării de servicii educaționale de calitate.
  2. Construirea unor „echipe ale schimbării” în CJRAE Alba şi în unitățile școlare din județul Alba;
  3. Experimentarea şi însușirea de către profesorii consilieri şi profesori logopezi a rolului de facilitator în sistemul de învățământ centrat pe elev.
  4. Promovarea învățării bazate pe proiect, prin cooperare şi experienţială.
  5. Dezvoltarea şi implementarea de proiecte interdisciplinare.
  6. Crearea transferului de modele de bună practică din Norvegia în România

Partenerul norvegian, Newschool AS, Oslo, Norway: agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.

Impact: Profesorii consilieri/logopezi participanţi la mobilitate au avut parte de o experienţă de învăţare bazată pe cooperare, experimentarea anumitor roluri în cadrul echipelor de lucru, crearea unui design curricular. Vizitele la două şcoli norvegiene au oferit participanţilor ocazia de a vizualiza modul în care se implementează aceste tehnici specifice învăţării centrate pe elev, printr-o abordare interdisciplinară. La sosirea din mobilitate profesorii consilieri/logopezi au diseminat şi multiplicat experienţa de învăţare colegilor: 50 profesori consilieri/logopezi din judeţul Alba, care la rândul lor au implementat activităţile în unităţile şcolare unde îşi desfăşoară activitatea, cu : elevi, părinţi, diriginţi şi directori.

Rezultate principale: 1 workshop adresat profesorilor consilieri şi logopezi din judeţul Alba, 1 ghid de exerciții interactive pentru profesori: “Profesorul, agent al schimbării. Ghid cu exerciţii pentru facilitatori” ISBN 978-973-0-28860-5 (60 exemplare), 1 simpozion interjudeţean: „Profesorul, agent al schimbării” – 6.06.2019, mareriale promoționale: roll-up, pliante, afişe simpozion. workshop, stickere, pagina de facebook a proiectului, 4 articole/comunicate în presa locală scrisă și online, participarea directă cu lucrare despre proiect la 2 simpozioane interjudețene.

Cifre: 4 profesori consilieri din cadrul CJRAE Alba; 1 curs structurat – 4 zile şi 1 zi job shadowing Newschool As, Oslo Norway; 1 workshop pentru 50 profesori consilieri/logopezi din judeţul Alba, 1 ghid de exerciții interactive pentru profesori: 60 exemplare; 120 elevi din 3 şcoli pilot din județul Alba (Liceul de Arte “Regina Maria, Alba Iulia , Liceul Tehnologic, „Alexandru Domşa” Alba Iulia, Școala Toma Cocişiu Blaj”); 85 cadre didactice; 150 directori unități școlare.

Webpage