2018: Școală de Producție și Transfer de Cunoștințe pentru Economie și Guvernare Globală

Promotorul proiectului: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, București

Codul proiectului: 18-COP-0032

IMM-urile se confruntă cu dificultăți în procesarea transferului rezultatelor cercetării în practică și caută programe de formare. Considerăm că o poziție de promotor al transferului de cunoștințe este o nevoie reală identificată pentru IMM-urile românești.

Cooperarea dintre parteneri își propune să creeze instrumente profesionale pentru a conecta mai bine educația cu lumea muncii pentru noi poziții. Modulele de pregătire pe care le dezvoltăm în cadrul proiectului cresc capacitatea de angajare a studenților în lumea muncii prin dobândirea calificărilor suplimentare.

Obiectivul 1 – crearea a două module de training pentru producerea și transferul de cunoaștere (KPT), testabile în 24 de luni

Obiectivul 2 – explorarea viitoarelor coordonate ale ecosistemului „educație – lumea muncii în producerea și transferul de cunoaștere” (E-WW KPT) și evidențierea celor mai importanți factori pentru a facilita o mai bună integrare a grupurilor vizate în două studii în 15 luni

Obiectivul 3 – îmbunătățirea ofertei educaționale cu două module adiționale destinate personalizării educației pentru cererea specială din lumea muncii

Obiectivul 4 – crearea unui grup mixt de 20 persoane care să îmbunătățească cooperarea dintre universități și părțile interesate din sectorul producției și transferului de cunoaștere.

Rezultatele proiectului constau în  două studii privind principalelor componente ale ecosistemului E-WW KPT: previziune, profil, bariere și două propuneri de curriculum pentru module de training: (1) Tehnici avansate pentru producția de cunoaștere ATKP și (2) Transferul de cunoaștere pentru IMM-uri KT4SME.

Partener de proiect: Reykjavik University, Reykjavik, Iceland

Site-ul proiectului