2018: QualForm – CJRAE Iași

mai 13, 2020

Promotorul proiectului: CJRAE Iași 

Denumirea proiectului: CALitate în educație prin FORMarea echipelor de schimbare

ID: 2018-EY-PMIP-R1-0010

Obiectivul general al proiectului: Creșterea adaptabilităţii şi flexibilităţii serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică la cerinţele unui mediu socioeducațional în schimbare, prin formarea experților CJRAE Iași în Norvegia, precum și valorificarea competenţelor dezvoltate pe parcursul programului de formare.

Obiective specifice:

  1. Consolidarea competențelor profesionale de specialitate pentru 3 consilieri școlari pentru a construi „echipe de schimbare” și abilitarea acestora de a implementa un set unitar de metodologii și instrumente de lucru necesare în activitatea de intervenție și sprijin a actorilor educației, prin participarea la programul de formare ”The teacher is a change agent”.
  2. Creşterea gradului de intercomunicare, interrelaționare și integrare socială a actorilor educației, prin acces la sesiuni inovative de optimizare și dezvoltare personală/profesională, adresate unui nr. de 30 de consilieri școlari, 40 cadre didactice, 30 profesori diriginți, 30 de elevi și 30 de părinți.

Partenerul norvegian, Newschool este o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.

Impact: Consolidarea competențelor de specialitate ale angajaților CJRAE Iași, competențe necesare pentru creșterea calității serviciilor de consiliere a elevilor, părinților și de consultanță a cadrelor didactice și, implicit, a calității educației,  dezvoltarea unor resurse suport unitare aplicabile în procesul de consiliere și asistență psihopedagogică, cu impact direct asupra principalilor beneficiari ai serviciilor de asistență psihopedagogică, creșterea vizibilității instituției în comunitate și în cadrul reţelelor profesionale de formare, dezvoltarea instituțională a CJRAE Iași, ca „nod de comunicare” în comunitate.

Rezultate principale:

Elaborarea unui ghid practic de diseminare a expertizei acumulate în cadrul cursului de formare; workshop-uri adresate cadrelor didactice centrate pe: strategiile de optimizare a comunicării școală-elevi-părinți și de construire a „echipelor de schimbare” în școli; workshop-uri adresate consilierilor școlari în vederea implementării de metodologii, instrumente și proceduri de lucru centrate pe: strategiile de întărire a rolurilor de facilitator al relațiilor interpersonale și agent al schimbării în școală, modalitățile de optimizare a comunicării școală-elevi-părinți și de construire a „echipelor de schimbare”.

Cifre: 3 consilieri participanți la un curs de formare în Norvegia, 1 ghid practic de diseminare a expertizei acumulate în cadrul cursului de formare (170 de exemplare), 42 de prof. consilieri școlari care au beneficiat de 3 workshop-uri, 46 de cadre didactice care au beneficiat de 2 workshop-uri, 1 activitate de prezentare a proiectului la care au participat 65 de angajați CJRAE Iași, 2 activități locale de diseminare la care au participat 126 de angajați CJRAE Iași, 3 acorduri de parteneriat cu școli care contribuie la implementarea proiectului, 3 programe de consiliere și asistență psihopedagogică focalizate pe modalitățile de construire a „echipelor de schimbare” în școli.

Website