2018: QED – Democratic Management for a Quality Educational Network – ISJ DB

mai 14, 2020

Promotor de proiect: ISJ Dâmbovița

Obiectivul general al proiectului – 2018-EY-PMIP-R1-0022: Dezvoltarea unei rețele de școli democratice în care toți actorii sunt implicați în elaborarea și implementarea planului de dezvoltare instituțională, în care diversitatea reprezintă un context de învățare pozitiv și profesorul poate fi un agent real al schimbării.

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea managementului la cele trei niveluri: al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, al școlilor din județ și al clasei de elevi (decizional, informațional, organizațional, metodologic) prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficiență, pentru a crește calitatea în educație.
 2. Creșterea calității procesului de predare-învățare prin modernizarea abordării învățării și a sistemului de evaluare a calității în educație.
 3. Asigurarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant în județul Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educația de calitate prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității de șanse pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

Instituțiile gazdă:

Newschool este o agenție de design educațional specializată în construirea și îmbunătățirea instrumentelor care promovează colaborarea și facilitează experiențele de învățare pentru nevoile secolului XXI.

InterCultural Iceland este un consorțiu non-profit care dezvoltă inițiative educaționale inovatoare și oferă un spectru larg de expertiză multidisciplinară și activități de formare.

The European Wergeland Centre (EWC) este un centru de resurse privind educația interculturală, pentru drepturile omului și cetățenie democratică.

Impact: Zece inspectori școlari au experimentat cursuri de formare, o vizită de studiu și un stagiu de observare, abordând diferit activitatea de formare și au aplicat metode noi de lucru cu elevii, cu managerii școlari și profesorii. Rețeaua școlilor democratice creată va asigura împărtășirea de experiențe pozitive și va crea o comunitate deschisă la schimbare. În plus, cooperarea în această rețea va spori încrederea  în inspectorii școlari și va îmbunătăți managementul instituțional în general.

Rezultate principale:

 • Ghidul ”Dezvoltarea politicilor de Educație pentru Cetățenie Democratică” pentru sprijin în realizarea planurilor de dezvoltare instituțională din școli
 • Toolbox cu metode noi adresat profesorului din secolul XXI
 • Un suport de curs de formare pentru profesori și directori de școală
 • O propunere de curs opțional denumit ”Diversitatea”
 • Ateliere de lucru, întâlniri de lucru cu reprezentanți ai școlilor și la nivelul instituției.

Cifre relevante pentru proiect:

 • 10 inspectori școlari participanți la 3 cursuri de formare în 2 dintre statele donatoare (Norvegia și Islanda), o vizită de studiu și un stagiu de observare (ambele în  Norvegia).
 • 20 de inspectori școlari care au intrat în contact și aplică noi metode de lucru, 150 de directori, profesori și părinți participanți la activitățile proiectului și diseminări.
 • O conferință finală a proiectului.

Website