2017: Proiect de mobilitate – UMF Cluj-Napoca

mai 14, 2020

Promotorul proiectului: UMF Cluj-Napoca

Codul proiectului: EY-MPO – 0079

Prin angajarea sa internaţională în noi iniţiative academice,de cercetare-dezvoltare,sau de mobilitate, UMF Cluj aplică strategia sa de internaţionalizare pentru creșterea dinamismului și a diversităţii de oportunităţi. Programul SEE, pe lângă acţiunile reciproce de mobilitate,răspunde și nevoilor dimensiunii internaţionale colaborative a învăţământului medical, cercetării de vârf și inovării din sectorul medical, unul dintre cele mai globalizate.

Principalele activităţi, promovate pe durata proiectului, au fost:

 • mobilitatea spre exterior în scop de practică/ cercetare a studenţilor
 • mobilitatea spre exterior în scop de perfecţionare a personalului

Principalele obiective ale proiectului:

 • de a promova co-operarea dintre instituţia de origine și instituţii SEE
 • de a oferi studenţilor și personalului acces spre o perspectivă globală
 • de a îndepărta barierele la mobilităţi  printr-o coerentă ridicare a gradului de conștientizare, acces transparent la informaţii, servicii administrative și lingvistice, recunoașterea studiilor și măsuri de certificare a acestora
 • de a încuraja mobilitatea în scop de perfecţionare
 • de a asigura mobilităţi de calitate spre exterior
 • de a crea capacităţi pentru sprijinirea mobilităţilor

Rezultatele proiectului:

 • contribuție la integrarea SEE  în UE în ceea ce privește libertatea de mișcare a membrilor universităţii
 • reducerea inechităţilor
 • creșterea încrederii reciproce a partenerilor cu privire la condiţiile de educaţie/practică oferite

Beneficiarii proiectului:

 • studenţi la programe de licenţă
 • doctoranzi
 • cadre didactice

Partenerii SEE sunt instituţii de învăţământ superior de prestigiu, spitale sau centre de cercetare cu nivel crescut de expertiză(ex.medicină,toxicitate genetică,biofarmacie). Rolul pe care aceștia și l-au asumat este de a-i îndruma pe studenţilor și/ sau de a găzdui personalul academic care a efectuat vizitele pentru observarea, transferul de cunoștinţe și de dezvoltare curiculară.