2017: Mobilități SEE – Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia

Promotorul proiectului: Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia

Codul proiectului: EY-MPO-0072

Proiectul privind mobilitatea SEE este necesar pentru a asigura studenților și personalului academic din universitățile europene să facă parte dintr-o cultură și mediu colaborativ și proactiv, cu fluxuri de mobilitate, oferindu-le oportunități de a dobândi abilități și competențe cu consecințe majore asupra dezvoltării capacității educaționale și de cercetare a instituțiilor de învățământ superior. Universitatea noastră a beneficiat în mare măsură de Program și intenționăm să extindem cooperarea cu partenerii internaționali atât în cadrul Erasmus+, cât și al mecanismului financiar SEE. Vrem să oferim studenților și personalului nostru oportunitatea de a studia, de a preda și de a se instrui într-un sistem educațional atât de provocator ca cel norvegian și de a le oferi mijloacele necesare pentru a-și consolida abilitățile și competențele.

Acordul bilateral semnat de Universitatea noastră cu Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie Trondheim și Universitatea Nord deschide uși pentru studenții și personalul nostru pentru a studia, preda și extinde experiența lor profesională în domenii precum Matematică, Informatică, Științe Sociale, Educație și Formarea cadrelor didactice și științele umaniste. Scopul proiectului actual este menținerea și creșterea cooperării noastre prin a primi studenți și cadre didactice/non-didactice de la partenerii noștri, de a face schimb de bune practici în asigurarea calității în învățământul superior și de cercetare științifică evidențiind cele mai potrivite schimburi pentru provocările actuale de pe piața muncii.

Grupurile țintă sunt atât studenții, cât și personalul din domeniile de interes reciproc (9 fluxuri de mobilitate outgoing și incoming pentru studenți și 6 fluxuri de mobilitate de outgoing și incoming a personalului pentru predare și formare). Parteneriatele menționate mai sus au fost semnate în cadrul mecanismului financiar anterior al SEE și au asigurat succesul nu numai al fluxurilor de mobilitate propuse, dar au contribuit și la consolidarea cooperării noastre în domeniul cercetării științifice și educației: în 2017, 2 membri ai personalului Nesna University College ( Universitatea Nord) a finalizat cu succes o vizită de studiu la instituția noastră cu scopul de a dezvolta cunoștințele și capitalul uman în domeniul educației prin științe umaniste și culturale, domenii insuficient exploatate în România și de a dezvolta un curriculum nou și modern în formarea cadrelor didactice.

Website