2017: Proiect de mobilitate SEE – SNSPA, București

mai 4, 2020

Promotor de proiect: Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, SNSPA, București

Codul proiectului: EY-MPO-0074

SNSPA a fost întotdeauna interesată de implementarea strategiei sale de internaționalizare și, prin urmare, a încurajat tot mai multe proiecte de mobilitate. Granturile SEE au oferit această șansă reală de a spori în continuare numărul de mobilități de studiu și de plasament cu țările partenere, aspect ce nu poate decât să sporească nivelul de cunoaștere al beneficiarilor de granturi SEE. Partenerul nostru este University of South-Eastern Norway, care s-a dovedit a fi un partener serios și strategic pentru misiunea noastră comună.

Conținut nou și îmbunătățit al cursurilor, recunoașterea completă a perioadelor de studiu în Norvegia va facilita transferul de cunoștințe și expertiză între parteneri.Cea mai importantă realizare este că studenții din SNSPA au șansa de a studia și de a participa la diferite proiecte de cercetare într-un alt sistem de învățământ superior. Profesorii au șansa de a-și împărtăși cunoștințele și de a face schimb de bune practici, și, în plus, de a deschide noi posbilități de cooperare prin participări la conferințe de specialitate.Pentru studenți: îmbunătățirea performanțelor de învățare; sporirea capacității de angajare și îmbunătățirea oportunităților de carieră; îmbunătățirea competențelor lingvistice; sensibilizarea interculturală etc.Pentru profesori: îmbunătățirea competențelor de predare-învățare; o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor legate de educație, formare sau tineret din țări partenere; creșterea calității activității didactice etc.

Beneficiari direcți: studenții și profesorii.

Ambele universități respectă principiile SEE și se ocupă de selecția beneficiarilor, de monitorizare și evaluare, precum și de implementarea activităților stabilite. Cu cât sinergia dintre domeniile de studiu și de cercetare ale ambelor universități este mai bună, cu atât mai multe mobilități vor putea fi oferite studenților, iar profesorii vor avea ocazia să-și îmbunătățească competențele de predare-învățare.

Pagina proiectului