2017: Proiect de mobilitate SEE – ASE București

mai 18, 2020

Promotorul proiectului: Academia de Studii Economice din București (ASE)

Codul proiectului: EY-MPO-0082

Partener: Universitatea Reykjavik (Islanda)

Perioada de derulare: 01.06.2018 – 30.09.2019

 

Academia de Studii Economice (ASE) din București a fost înființată prin Decret Regal în anul 1913 și are în prezent 12 facultăți care oferă educație academică în domeniul economic, în limba română și în limbi străine. Obiectivul principal al proiectului l-a constituit susținerea procesului de internaționalizare, prin susținerea procesului de internaționalizare acasă și a creșterii mobilităților internaționale și schimbului de experiențe didactice, de cercetare și cooperare internațională între România și Islanda.

Proiectul de mobilitate SEE susține mobilitatea studenților, cadrelor didactice și personalului universitar în vederea creării de sinergii între universitățile partenere și dezvoltarea de activități didactice și de cooperare științifică în domeniul științelor economice și administrative. De asemenea, proiectul are o componentă de formare profesională, pentru dezvoltarea competențelor de redactare și management al proiectelor internaționale în colaborare cu statele SEE.

Webpage

Contact: Prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații Internaționale