2018: Practică de calitate – o șansă pentru integrare la locul de muncă

mai 6, 2020

Promotorul proiectului: Colegiul Silvic Transilvania Năsăud

Titlul proiectului: Practică de calitate – o șansă pentru integrare la locul de muncă

ID: 2018-EY-PCVET-R1-0006

Partenerul de proiect: Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.

Organizația de primire din Norvegia: Stend Upper Secondary School, Bergen

Obiectivul general al proiectului:

  • Asigurarea încadrării pentru piața muncii a absolvenților școlii

Obiective specifice:

  • dezvoltarea competențelor organizatorice pentru organizarea stagiilor de calitate
  • dezvoltarea tehnicilor de evaluare a activităților practice pentru integrarea elevilor pe piața muncii
  • dezvoltarea compenentelor profesionale pentru elevi in calificarea silvicultura si exploatari forestiere prin îmbunătățirea stagiilor de practică;
  • dezvoltarea capacității de cooperare cu instituții din Norvegia

Proiectul vine în întâmpinarea elevilor și profesorilor VET de la Colegiul Silvic Transilvania Năsăud cât și pentru agentul economic reperezentat prin Ocolul Silvic Valea Șieului pentru a organiza stagii de practică de calitate având ca exemplu de bună practică Upper secondary school din Stend, Norvegia. În colaborare cu instituția norvegiana s-a organizat o vizită de studiu de 5 zile în care au avut loc  vizite de informare la agentii economici care primesc elevi în stagii de practică.

După vizita de studiu a urmat elaborarea unui portofoliu didactic care să cuprindă materiale de învățare necesare pentru realizarea unui stagiu de calitate.  Acest portofoliu  cuprinde : fișe de evaluare ințială, pe parcurs și finală pentru stagiari, acorduri de formare intre școală, agent economic și stagiar, memorandum de înțelegere, scrisori de intenție. Deasemenea s-au realizat  2 curricula la decizie locala.

Numărul participanților la visita de studiu a fost de 7 dintre care 2 sunt reprezentanți ai Ocolului Silvic Valea Șieului și 5 profesori de specialitate de la catedra Tehnologii. Echipa de gestiune a proiectului a fost formată din responsabilul de proiect, responsabilul cu gestiunea financiară și responsabilul cu diseminarea și valorizarea rezultatelor

Anterior vizitei de studiu au avut loc: activități organizatorice, promovarea proiectului, selecția participanților la visita e studiu și pregătirea lingvistică a celor selectați, evaluarea inițială a nivelului de satisfacție a elevilor privind stagiile de practică.

După vizita de studiu s-au derulat activități pentru obținerea produselor de proiect, activități de exploatare a rezultatelor proiectului în stagiile de practică ale elevilor și activități de diseminare.

Rezultate principale:

  • Competențe organizatorice dezvoltate de către participanții la visita de studiu;
  • Capacitatea instituțională îmbunătățită privind organizarea unor stagii de practică de calitate;
  • Acorduri de formare îmbunătățite între școală și partenerul economic;
  • Portofoliul didactic;
  • 2 CDL-uri.

Impact:

Beneficiile pe tremen lung se concretízează într-o mai bună capacítate managerială privind organizarea procesului educativ cu  rezultate bune ale absolvenților la locul de muncă sau în continuarea studiilor în domeniu.

Website