2018: Învățământ VET la standarde scandinave pentru elevii cu dizabilități din România (*)

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova
Codul proiectului:
2018-EY-PCVET-R2-0002

Scopul principal al proiectului a fost acela de a îmbunătăți activitatea de instruire practică a elevilor cu dizabilități ce se formează în domenii VET, în cadrul stagiilor practice la agenții economici naționali, prin intermediul acestei vizite de studiu realizate de factorii implicați la școala VET norvegiană Mosjøen Videregående Skole.

Obiective ale proiectului:

  • dezvoltarea competențelor, abilităților de management insituțional/al clasei/atelierului care să conducă la organizarea unor stagii de practică moderne, bazate pe principii pedagogice contemporane, democratice și în acord cu nevoile pieței muncii pentru elevii VET cu dizabilități;
  • înțelegerea de către participanții la vizită, a modelelor prezentate și stabilirea unui set al acestora ce urmează să fie implementat și promovat în liceul beneficiar și în alte școli similare (un document);
  • conștientizarea populației școlare de necesitatea eficientizării stagiilor practice de specialitate, prin participarea la vizită a 3 reprezentanți ai elevilor, și popularizarea rezultatelor și modelelor vizitei către ceilalți elevi ai școlii și către minim alte 2 școli similare, prin intermediul unui set de instrumente și canale stabilite de proiect.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, ca urmare a vizitei la Mosjoen Videregaende Skole, din Norvegia, realizată în perioada 27.01.2020-31.01.2020, conținuturile au fost anterior stabilite de reprezentantți celor 2 școli partenere și a agentului economic partener, pornind de atingerea celor 3 obiective de mai sus.
La vizită au participat: 8 cadre didactice din domeniul VET, direct implicate în stagiile de practică ale școlii beneficiare, și 2 reprezentanți ai agentului economic partener ce sunt direct implicați în realizarea stagiilor practice ale elevilor școlii aplicante.
Aceștia au fost selectați pe baza unei metodologii și a unui calendar aprobate de Consiliul de administrație al scolii. Cei 2 reprezentanți ai agentului economic au fost nominalizați de acesta.
Vizita de studiu a celor 10 persoane din România a cuprins ateliere de lucru interactive, activități de analiză a modelelor norvegiene, simulări pedagogice ghidate de experți VET norvegieni, în vederea integrării în România a modelelor norvegiene testate. S-au organizat 4 vizite de studiu la agenți economici parteneri ai Mosjoen Videregaende Skole, cât și la atelierele acestora, unde s-au desfășurat activități concrete, reale de stagiu practic.

Procesul de selecție a participanților de la Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova a fost riguros conceput și desfășurat, în baza unei metodologii aprobate de Consiliul de Administrație, cu un calendar precis, cu criterii clare și transparente, astfel că au participat la vizită profesorii care pot aduce impactul cel mai important elevilor cu dizabilități ai instituției.

Anterior vizitei, participanții selectați au beneficiat de un curs de pregătire lingvistică pentru limba engleză și de unul pentru pregătire pedagogică și culturală. S-au aplicat evaluări, iar la final au primit certificate.
Liceul Tehnologic Special „Beethoven“ din Craiova, împreună cu SC Top Service SRL, au asigurat în cooperare managementul proiectului, conform regulilor programului, au organizat toate aspectele organizatorice ce țin de pregătirea și realizarea vizitei de studiu, la partenerul de primire din Norvegia.

Ulterior vizitei s-au desfășurat activități comune, de implementare a bunelor practici, modelelor și instrumentelor preluate din stagiile de practică, realizate pentru elevii școlii. CDL, parteneriat și ghid de bune practici. S-a realizat un document comun în acest sens, ce va servi ca material de diseminare și transfer al rezultatelor proiectului.

Ambele organizații partenere din România au desfășurat un proces de diseminare și valorizare a rezultatelor, conform planului specific.

Pagina web

Pagina de Facebook