2018: Imbunătățirea calității formării continue a profesorilor – CCD Cluj

mai 14, 2020

Promotor de proiect: Casa Corpului Didactic Cluj

Obiectiv general: Îmbunătățirea competențelor experților în educație ai Casei Corpului Didactic Cluj, prin participarea la mobilități, în vederea furnizării unor activități de formare și consiliere pe tematica drepturilor omului și a educației incluzive a grupurilor dezavantajate.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea capacității de a concepe, realiza și evalua instruiri pentru cadrele didactice și alți profesioniști din educației în domeniul drepturilor omului precum și în domeniul educației incluzive a grupurilor dezavantajate;
 • Familiarizarea cu metode de predare noi și eficiente în domeniul drepturilor omului precum și în domeniul educației incluzive a grupurilor dezavantajate;
 • Creșterea încrederii în aplicarea metodelor interactive și centrate pe cursanți;
 • Dobândirea unor competențe de planificarea unor viitoare activități de cooperare în domeniul educației pentru drepturilor omului precum și în domeniul educației incluzive a grupurilor dezavantajate.

Activități organizate de partenerii din Norvegia:

 • Seminar și vizită de studiu cu tematica „Educația pentru drepturile omului și cetățenie democratică” în perioada 5-8 martie 2019 organizat de Human Rights Academy/ Menneskerittighetsakademiet, Olso, Norvegia;
 • Seminar și vizită de studiu cu tematica „Adult education training focus on quality standards for online education, inclusive education of groups from disadvantaged background, e-learning tools în perioada 8-12 aprilie 2019 organizat de partenerul norvegian Fleksibel Utdanning Norge/Flexible Education

Rezultate obținute:

 1. Dezvoltarea competențelor profesionale ale profesorilor metodiști în domeniul drepturilor omului (3 persoane) și în domeniul educației grupurilor dezavantajate (4 persoane);
 2. Realizarea unui studiu de impact al activităților de formare a Casei Corpului Didactic Cluj prin folosirea unor instrumente de cercetare dezvoltate de participanții la mobilități ca urmare a vizitelor la instituții norvegiene care se ocupă de educația și formarea adulților;
 3. Adaptarea și revizuirea procedurilor interne ale instituției referitoare la activitățile de formare pe baza cunoștințelor și experienței dobândite în mobilități;
 4. Formarea de către profesorii metodiști a formatorilor colaboratori ai Casei Corpului Didactic Cluj în domeniul drepturilor omului și în domeniul educației grupurilor dezavantajate;
 5. Organizarea de către profesorii metodiști a zece seminarii de formare în domeniul drepturilor omului și în domeniul educației grupurilor dezavantajate pentru colaboratorii Casei Corpului Didactic Cluj, directori de instituții, etc.
 6. Difuzarea unor noi resurse educaționale către toate instituțiile de învățământ din județul Cluj.

Website