2018: ENSURE – Educating students for developing high quality research

Promotor de proiect: Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu

Codul proiectului: EY-COP-0049

Absolvenții de studii medicale și domenii științifice înrudite, care intenționează să desfășoare cercetare academică și industrială trebuie să dețină, dincolo de competențe excelente de specialitate, și abilitățile de a proiecta și efectua experimente, de a interpreta date, precum și de a scrie rapoarte științifice și lucrări de cercetare.
Cu toate acestea, curricula existentă abia oferă vreo educație și formare în scrierea de articole academice, iar abilitățile menționate mai sus nici nu intră în discuție. Educația în aceste programe de studii tinde să fie bazată pe cursuri, fără abordări bazate pe învățare și muncă în echipe mici.
Proiectul ENSURE (EY-COP-0049) are scopul de a remedia această problemă oferind cursuri de instruire intensivă pe termen scurt, folosind o abordare centrată pe cursant, în care participanții sunt îndrumați să rezolve probleme din viața reală și să obțină cunoștințe și abilități transversale pentru efectuarea și publicarea cercetării.

Obiective

  • Crearea de materiale de învățare pentru studenți cu privire la modul de desfășurare a studiilor clinice, privind etica și dispozițiile legale privind utilizarea datelor în cercetare, privind articolele de cercetare și rapoarte științific.
  • Oferirea unei metodologii orientate către cursanți pentru transferul cunoștințelor.
  • Organizarea de cursuri intensive de scurtă durată, compuse din ateliere.

Rezultate

  • O metodologie cu cazuri practice
  • Un manual cu instrumente și metode pentru abilități transversale orientate spre cercetare
  • O serie de cursuri intensive de scurtă durată
  • Publicații în conferințe

Impactul preconizat include modernizarea curriculei, precum și introducerea de ateliere flexibile, modulare, în resursele de dezvoltare a carierei la universități. În plus, va îmbunătăți seturile de competențe ale studenților (de anul 4 și 5) și ale cercetătorilor tineri, în domeniul medical și al științelor medicale.

Website

Contact: ioana.mircea@ulbsibiu.ro