2018: Education 4 change – CJRAE Mureș

iul. 22, 2020

Promotorul proiectului:  CJRAE Mureș

Numărul proiectului: 2018-EY-PMIP-R1-0012

Obiectivul general al proiectului „Education 4 change“, implementat de CJRAE Mureș îl constituie  inovarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu elevii de clasa a V-a,  pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare prin mobilitatea în Norvegia.

Obiective specifice:

  1. Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor de consiliere psihopedagogică a elevilor, profesorilor şi părinţilor cu accent pe integrarea adecvată a elevilor la cerinţele educaţionale specifice intrării în gimnaziu.
  2. Formarea unui grup de 7 profesori consilieri școlari din cadrul CJRAE Mureș în vederea implementării de învățare experiențială la elevii de clasa a Va .
  3. Tranferul de bune practici în activităţile de Consiliere şi Orientare, abordarea cooperantă, multidisciplinară şi integrată a demersului (implicarea tuturor factorilor educaţionali, sensibilizarea celor decizionali).
  4. Promovarea în rândul a cât mai multor cadre didactice a metodelor interactive, experienţiale , centrate pe nevoile elevului şi adaptarea conţinuturilor curriculare la stilurile de învăţare diferite ale elevilor.

Partenerul norvegian, Newschool: agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.

Impact: Consilierii școlari  au experimentat tehnici și metode experiențiale și totdată si-au dezvoltat abilitățile în sensul creării de echipe eficiente de schimbare în propria instituție. Cele două mobilități  din cadrul proiectului au contribuit totodată la dezvoltarea competențelor de facilitator al învățării.

Rezultate principale: un ghid de bune practici pentru consiliere și orientare în care sunt abordate interactiv teme precum: autocunoașterea și dezvoltarea personală, comunicarea și gestionarea conflictelor, managementul informației, orientarea profesională.

Cifre: 7 consilieri școlari participanți la mobilitate; 21 consilieri școlari și 60 profesori diriginți implicați în activițăți; 2 ateliere interactive de formare; o conferință locală de diseminare; un seminar interjudețean de diseminare; 1  ghid de bune practici; 1000 elevi; 60 profesori diriginți; 170 activități interactive; 28 școli gimnaziale implicate.

Website