2018: DID – Reshaping the School Life and Culture – CCD Bistrița

mai 12, 2020

Promotorul proiectului: CCD Bistrița Năsăud 

Obiectivul general al proiectului Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture (2018-EY-PMIP-R1-0007): creșterea nivelului de pregătire al experților educaționali de la CCD BN (profesori metodiști/formatori) și al cunoștințelor profesorilor care predau în învățământul preuniversitar, în unitățile școlare ale județului BN, prin cooperarea și parteneriatul educațional între CCD BN și alte trei instituții similare din Norvegia.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea capacității de design a programelor de formare și a predării, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și monitorizarea formării și predării, cu focalizare pe drepturile omului, democrație și cetățenie activă;
  • Îmbunătățirea capacității formatorilor și profesorilor de a gestiona conflictele, de a integra diversitatea în mod democratic într-un mediu de învățare multicultural/intercultural;
  • Dezvoltarea instituțională în și prin practica unei comunități educaționale europene, ca rețea de lucru;
  • Întărirea dimensiunii europene a centrului de formare (CCD BN) prin cooperare și schimb de bune practici cu instituții similare din Norvegia.

Partenerii norvegieni:

  • The European Wergeland Centre, Oslo – centru de resurse privind educația pentru toleranță interculturală, drepturi ale omului și cetățenie democratică, creat cu scopul de asigura promovarea valorilor drepturilor umane, a democrației și a statului de drept;
  • Menneskerettighetsakademiet/Human Rights Academy, Oslo – organizație non-profit, fondată în 2008, cu scopul de a activa în domeniul drepturilor omului și a educației cetățenești, de a consolida respectul pentru sistemul internațional al drepturilor omului și al democrației;
  • Brainobrain Norway AS, Bergen – centru international de învățare și integrare a diversității pentru copii, cu scopul de a dezvolta competențele aritmetice, gândirea critică, concentrarea, imaginația, creativitatea și diverse alte competențe de viață, într-o manieră holistică, utilizând și dezvoltând ambele emisfere ale creierului.

Impact:

  • la nivel individual – îmbunătățirea competențelor formatorilor, ca formatori pentru profesori dar și ca profesori, de asemenea, aducându-le la cunoștință noi strategii și tendințe educaționale, determinându-i să își asume cu responsabilitate și entuziasm rolurile de actori și constructori ai schimbării.-dezvoltarea competențele de predare ale profesorilor, capabili să facă față mai bine conflictelor și diversității și să adapteze strategiile de proiectare, evaluare și integrare așteptărilor elevilor, concentrați pe viața în continuă mișcare.
  • la nivel instituțional – (al aplicantului CCD BN) –  extinderea de  noi programe,  îmbunătățirea calității formării, îmbunătățirea proceselor de  comunicare și cooperare internațională, internaționalizare instituțională ca parte activă a unei rețele educaționale internaționale
  • școli – schimbarea culturii organizaționale în sensul păcii, siguranței și includerii elevilor și profesorilor cu un fond cultural diferit.

Rezultate principale: o nouă structură de curs  avizat ”Școala Democratică”, un simpozion internațional, un ghid de bune practici în zona cetățeniei active și democratice

Cifre: 6 formatori ai CCD BN instruiți în cele 3 mobilități, 77 de cadre didactice instruite (3 grupe) pe tematica Școlii Democratice, 7 activități locale cu cadre didactice care sunt și formatori, consilieri școlari, directori de școli sau inspectori școlari.

Website – secțiunea Proiecte

Pagina de Facebook a proiectului