2018: Democratic School Cultures with Teacher as a Change Agent – ISJ Olt (*)

mai 13, 2020

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Olt

Obiectivul general al proiectului: Întărirea capacității I.S.J. Olt de a introduce și promova cele mai noi instrumente ale Consiliului Europei în ceea ce privește cultura democratica școlară și de a le susține în implementarea practicilor inovative, în procesul de predare-învățare prin mobilitate în organizații educaționale din Norvegia.

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea competențelor inspectorilor școlari în ceea ce privește cultura democratică școlară și tehnicile de facilitare cu scopul de a furniza servicii educaționale de calitate în unitățile școlare din județul Olt prin transformarea cadrelor didactice în facilitatori ai învățării.
  2. Crearea unei metodologii de intervenție în procesul de predare-învățare-evaluare, conținând metode, tehnici de facilitare și instrumente utile pentru realizarea de proiecte educaționale interdisciplinare care îl plasează pe elev în centrul actului educațional și care promovează cultura școlară democratică și drepturile omului.
  3. Promovarea proiectelor de parteneriat educațional între unitățile școlare din România și Norvegia care susțin schimbul de bune practici între toți actorii educaționali.

Parteneri din Norvegia:

  1. The European Wergeland Centre (EWC) este un centru de resurse educaționale pentru promovarea înțelegerii interculturale, a drepturilor omului și cetățeniei democratice. EWC are ca scop principal întărirea capacității fiecărei persoane, instituțiilor și sistemelor educaționale de construire și susținere a culturii democratice și a drepturilor omului prin intermediul cursurilor de formare pe care le promovează.
  1. Newschool este o organizație educațională specializată în crearea de instrumente educaționale de facilitare a învățării, de inovație în educație, promovând rolul profesorului ca agent de schimbare.

 Impact: Prin cele două fluxuri de formare – „Building Democratic School Cultures” și „Teacher as a Change Agent” – inspectorii școlari participanți la cursuri și-au îmbunătățit competențele de învățare, punând accent pe un sistem educațional centrat pe elev prin promovarea de proiecte educaționale interdisciplinare.

Rezultate principale: o metodologie de intervenție în procesul de predare-învățare-evaluare, conținând metode, tehnici de facilitare și instrumente utile pentru realizarea de proiecte educaționale interdisciplinare în școli care îl plasează pe elev în centrul actului educațional și care promovează cultura școlară democratică și drepturile omului.

Cifre: 3 inspectori școlari instruiți în domeniul culturii școlare democratice și drepturilor omului, 4 inspectori școlari instruiți în tehnici de facilitare a învățării; 2 cursuri structurate; 4 ateliere de lucru locale de diseminare și valorizare cu 150 de directori de școli și profesori participanți, un curs opțional în școlile din județ care promovează cultura democratică școlară și drepturile omului, prin tehnici de facilitare.

Website