2018: Conectarea disconectărilor – de la date disparate, la analiză aprofundată

Promotorul proiectului: National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA) – Romania
Codul proiectului: 18-COP-0017

Parteneri:
University of Malta (UoM) – Malta
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – Norway

Proiectul THESEUS își propune să conecteze lipsa de legătură între datele disparate, pentru a oferi cunoaștere pentru realizarea unor analize adecvate. Disponibilitatea largă a datelor a dus la creșterea interesului pentru metodele de extragere a informațiilor și cunoștințelor utile din date, determinând apariția de noi domenii ale științei (de exemplu data science). În același timp, algoritmii big data reprezintă un potențial instrument care poate duce la o dictatură digitală, dacă nu sunt înțeleși pe deplin ori dacă sunt gestionați deficitar sau sunt legiferați într-o manieră neetică.

Companiile din fiecare industrie s-au concentrat pe modalități de a structura, prelucra și analiza volumul și diversitatea în creștere a datelor, astfel încât să eficientizeze deciziile și să câștige un avantaj competitiv. De cealaltă parte, instituțiile de stat, cetățenii obișnuiți, practicieni din științe sociale și politice nu sunt încă echipați corespunzător pentru a atenua în mod eficient impactul economic, social și politic al revoluției tehnologiei informației care ne așteaptă în deceniile următoare. Prin urmare, în procesul de înțelegere și atenuare a riscurilor și oportunităților big data, trebuie să se însușească sarcini complexe de muncă, noi abilități și competențe.

În urma acestor nevoi emergente, obiectivul proiectului este de a îmbunătăți capitalul uman și baza de cunoștințe, abordând direct abilitățile și competențele necesare și oferind o înțelegere a proceselor care ghidează analiza big data. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin construirea și livrarea unui curs, format din patru module, valorificând metodologii big data: modul introductiv, modul de colectare a datelor, modul de prelucrare a datelor și modul de analiză a datelor. Proiectul se adresează către două categorii profesionale: experți din științele sociale și guvernamentale și practicieni în securitatea națională, a căror activitate complementară are o importanță crucială în asigurarea dezvoltării durabile a democrației.

Website – în dezvoltare