2018: Citizenship, Human Rights, Inclusion and Leadership for Democratic Schools (CHILD) – ISJ Iași (*)

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Iași

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R1-0006

Obiectivul general al proiectului: creșterea calității educației în școlile din județul Iași, prin proiectarea profilului școlii democratice, bazat pe cetățenie, drepturile omului, incluziune și leadership

Obiective specifice:

 • Creșterea cu 10%, începând cu anul școlar 2018-2019, a numărului de școli cu un mediu de învățare incluziv și creativ, cu ajutorul a 5 inspectori școlari instruiți într-un curs intensiv de formare de 7 zile pe tema tehnicilor de includere
 • Creșterea cu 10%, începând cu anul școlar 2018-2019, numărul de școli cu o ofertă de leadership inovatoare, cu ajutorul a 4 inspectori școlari, ce au participat la un program intensiv de 5 zile
 • Creșterea cu 20%, începând cu anul școlar 2018-2019, a numărului de școli care vor adopta și aplica conceptul de școlă democratică.

Partenerul norvegian, Newschool, este o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.

Partenerul islandez, InterCultural Iceland este un consorțiu non-profit care dezvoltă inițiative educaționale inovatoare și oferă un spectru larg de expertiză multidisciplinară și activități de formare. A fost înființată în 2003 în Islanda Reykjavík și a devenit un important centru de cercetare și formare la nivel național și European, având o reputație internațională de excelență în domeniul formării formatorilor și cadrelor didactice, educația interculturală, învățarea creativă prin cooperare în grupuri multiculturale, formarea antirastială și sensibilizarea împotriva prejudecăților și discriminării la nivel regional și european.

Impact: impactul proiectului va fi vizibil pe mai multe nivele: participanți, instituții, comunitate, prin rezultatele care asigură efectele pe termen lung și sustenabilitatea proiectului. Beneficiile potențiale sunt asigurate de cei 9 inspectori școlari care devin persoane resursă, ideile educației interculturale inclusive și noul concept al școlilor democratice, contribuind la realizarea unui sistem educațional incluziv, care să ofere fiecărui copil o șansă de a se dezvolta și de a deveni o persoană sigură, deschisă și tolerantă, care poate interacționa pozitiv cu oameni care provin dintr-o varietate de medii.

Rezultate principale:

 • colecții de studii de caz privind segregarea, colecții de modele pentru rezolvarea problemei segregării,
 • ghidul de practică intitulat „Să fim schimbarea!”, realizat de participanți și distribuit online
 • broșura ”Profesorul – agent al schimbării
 • o nouă abordare a problemelor de incluziune,
 • un nou model al unei școli inclusive și democratice,
 • stare de sinergie în școlile din județ,
 • creșterea interesului pentru programul de granturi din SEE
 • dezvoltarea unui etos școlar inclusiv în unitățile de învățământ din județul Iași

Cifre: 9 inspectori instruiți; 2 cursuri structurate în două țări: Islanda și Norvegia; 4 seminare locale de diseminare, 2 campanii regionale de conștientizare: ”Școală democratică”, ”Profesor agent al schimbării” cu 12 profesori premiați, 22 inițiative de promovare, 140 profesori implicați, 1000 de elevi beneficiari,

Detalii suplimentare: aici