2018: Calificarea la locul de muncă prin stagii de practică de calitate – domeniul mecanică (*)

Promotor de proiect: Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut
Partenerul de proiect: Agentul economic Interagroaliment SRL
Organizația de primire din Norvegia: Gand Videregående Skole

Codul proiectului: 2018-EY-PCVET-R1-0007

Obiectivul general al proiectului: Stagii de practică de calitate care să ajute elevii la absolvire pentru o încadrare rapidă pe piața muncii

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea calității actului educațional și a stagiilor de pregătire practică la locul de muncă pentru domeniul mecanic (învățarea la locul de muncă) prin: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, schimbul de bune practici la nivel managerial și internaționalizarea instituției
 2. Abordarea practică a învățării și corelarea competențelor achiziționate cu cerințele pieței muncii, respectiv a agentului economic, în vederea creșterii ratei de inserție socio-profesională a absolvenților din domeniul mecanic.

Rezultate principale:

 • 7 profesori și 2 reprezenanți ai agentului economic participanți la vizita de studiu din Norvegia;
 • 9 profesori+reprezntanți ai aentului economic cu abilități dezvoltate privind organizarea stagiilor de practică;
 • 9 participanți la vizita de studiu cu competențe de comunicare în limba engleză îmbunătățite;
 • 4 curricula la decizie locală realizate în proiect;
 • 1 manual de bune practici (ghid pentru tutorii de practică)
 • 5 portofolii de practică;
 • 5 caiete de practică ce vor fi transpuse în format electronic;
 • 5 acorduri de învățare;
 • 1 platformă educațională digitală pentru calificarea mecanic auto;
 • 1 ghid comparativ privind școlarizarea în domeniul mecanic;
 • 1 site al proiectului.

 

Impact:           

Impactul asupra instituției, ca urmare a rezultatelor așteptate, și beneficiile pe termen lung, constau în:

 • Creșterea prestigiului unității în comunitate;
 • Creșterea calității învățării la locul de muncă, măsurată prin inserția beneficiarilor direcți pe piața muncii;
 • O mai bună corelare a conținutului teoretic cu partea practică și cu cerințele pieței muncii;
 • Internaționalizarea unității de învățământ;
 • Îmbunătățirea colaborării dintre școală și agentul economic

La nivelul elevilor impactul constă în:

 • Îmbunătățirea competențelor și abilităților practice ale elevilor în domeniul mecanic auto;
 • Creșterea ratei de inserție socio-profesională a absolvenților calificării mecanic auto.

Website