2018: Agentul schimbării – ISJ Alba

Promotor de proiect: ISJ Alba

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R1-0016

Obiectivul general al proiectului: creșterea nivelului de pregătire a inspectorilor din ISJ Alba și a cunoștințelor profesorilor care predau în învățământul preuniversitar, prin mobilitatea în Norvegia.

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea competențelor privind democrația, drepturile omului și incluziunea în scopul furnizării de servicii educaționale de calitate.
  2. Facilitarea dezvoltării abilităților sociale ale cadrelor didactice pentru: Construirea de “echipe de schimbare” în școală; Abordarea deschisă a relației FAMILIE-ȘCOALĂ; Transformarea profesorilor în facilitatori ai învățării; Promovarea tehnicilor de învățare bazate pe rezolvarea de probleme, prin proiecte interdisciplinare etc.
  3. Creșterea calității educației și a parteneriatului dintre educație și piața muncii – transfer de modele din NO în RO.

Partenerul norvegian, Newschool: agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.

Impact: Inspectorii au experimentat o direcție bazată pe creșterea motivației și a interesului pentru școală. Contactul cu o altă cultură a contribuit la dezvoltarea profesională a participanților, a competențelor lor de facilitare a predării-învățării-evaluării, într-un sistem centrat pe elev, printr-o abordare interdisciplinară.

Rezultate principale: un suport de curs pe metodele nou învățate și un opțional pe dreptul omului la educație incluzivă și multiculturală. Sunt abordate teme de interes pentru elevi: Gândire critică și drepturile copiilor; Bullying; Incluziune și excluziune socială; Democrația în școală. Școala în democrație etc.

Cifre: 10 inspectori instruiți; 1 curs structurat; 3 seminare locale de diseminare, 1 curriculă opțională; 2620 elevi; 10 activități extracurriculare; 3930 părinți; 131 profesori.

Site-ul proiectului

Pagina de Facebook