2018: Social inclusion through equality in diversity – CJRAE Sibiu

Promotor de proiect: CJRAE Sibiu

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R1-0013

Obiectiv general: Dezvoltarea instituțională, prin îmbunătăţirea şi eficientizarea competenţelor profesionale ale experţilor din cadrul CJRAE Sibiu

Obiective specifice:

  1. Însușirea de abordări inovatoare pentru a atinge și a spori retenţia elevilor defavorizați în școală.
  2. Explorarea practică a rolului profesorului ca agent de schimbare, prin prisma viziunii personale, informale și colaborative a educației.
  3. Dobândirea de competențe cheie în educaţia interculturală și însuşirea unor noi metode de învățarea prin cooperare în grupuri multiculturale.

Partenerul norvegian, Newschool AS: agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.
Partenerul islandez, InterCultural Iceland: consorțiu non-profit care dezvoltă inițiative educaționale inovatoare și oferă un spectru larg de expertiză multidisciplinară. Centru de cercetare și formare în educația interculturale și a pregătirii cadrelor didactice pentru învățare prin cooperare, metodologie de instruire, metode active, creative și diverse de predare și formare anti-rasistă și anti-discriminare.

Impact: Creșterea gradului de motivare și conștientizare privind implicarea beneficiarilor în activități de consiliere psihopedagogică/logopedică, motivarea profesorilor consilieri școlari/logopezi să aplice metode inovatoare de incluziune școlară în activitățile cu elevii.

Rezultate principale: Ghid cu jocuri și activităţi pentru crearea unei atmosfere sigure şi de încredere în clasă; exemple de activități de învăţare prin cooperare; implementarea metodelor și abordărilor inovatoare în activitățile de consiliere.

Cifre: 9 participanţi la mobilităţi, 3 diseminări la CJRAE Sibiu pentru 60 de experți, 7 diseminări/workshop-uri în școli pentru 109 cadre didactice, 71 părinți, 189 preșcolari, 3 simpozioane.

Site-ul proiectului