2018: Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii – ADAPT

mai 4, 2020

Promotor de Proiect: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș

Codul proiectului: 2018-EY-PICR-R1-0012

A.D.A.P.T. – Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii – un proiect în domeniul educației, ce vizează integrarea elevilor romi în școală, prin dezvoltarea abilităților cadrelor didactice cât și ale elevilor romi și neromi.

Dorim să creăm un spațiu comun, definit de siguranță fizică, culturală și emoțională, în care membrii comunităților minoritare să experimenteze alături de populația majoritară, aspecte culturale ale vieții cotidiene.

Prima etapă a proiectului a fost formarea cadrelor didactice, pe temele: Drepturile omului/copilului, toleranță, antidiscriminare; Democrație și educație pentru cetățenie activă; Școala incluzivă; Predarea centrată pe elev; Proiectare curriculară; Dezvoltarea abilităților personale pentru interacțiunea într-un mediu multicultural;

În  cadrul proiectului se desfășoară activități de conștientizare și informare a părinților romi și neromi de o potrivă, activități de informare, conștientizare și dezvoltare personală pentru elevii romi și neromi împreună. În al doilea an profesorii vor implementa curriculm-ul specific incluziunii, creeat în etapa anterioară.

Proiectul se va încheia cu școala de vară ”Aceeași școală pentru noi toți”, care reunește 100 de elevi din școlile partenere pe criterii de echilibru etnic și de gen, pentru a dezvolta abilitățile personale ale acestora pe următoarele componente: Interacțiune în mediul multicultural, autocunoaștere și autovalorizare, dreprurile copilului, toleranță și antidiscriminare, incluziune.

Prin profesioniștii din rețelele sale (mediatori școlari, profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică și logopezi), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș – participă la creșterea calității activităților proiectului, a rezultatelor acestuia și a impactului asupra comunității.

Vă invităm să vizitați paginile noastre de internet  pentru a vedea imagini de la activități și pentru alte informații!

Website 

Facebook ADAPT CJRAE Argeş