2018: A Comparative and Transferable Approach to Education for Democratic Citizenship (ACTA) (*)

Promotor de proiect: Universitatea din Craiova

Codul proiectului: EY-COP-0028

Într-un context global marcat de nevoia de a promova democraţia şi drepturile omului, educaţia pentru o cetăţenie democratică (ECD) reprezintă o condiţie indispensabilă pentru formarea de cetăţeni activi şi responsabili. Astfel, Universitatea din Craiova, împreună cu Universitatea din Bifrost şi Universitatea din Islanda, propune un proiect care abordează competenţele transversale ce conduc la ECD și arată cum pot fi ele dezvoltate în cadrul unor discipline care nu vizează în mod explicit cetăţenia democratică.
Utilizând o abordare comparativă și transdisciplinară a ECD și integrând tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) în predarea/învățarea bazată pe probleme, proiectul vizează atingerea a două obiective generale: elaborarea de resurse educaţionale pentru dezvoltarea şi evaluarea competenţelor transversale legate de ECD şi consolidarea sinergiei între cercetare şi educaţie.

Activitățile proiectului cuprind:

  1. Analiza situaţiei actuale şi a nevoilor concrete ale partenerilor în domeniul ECD;
  2. Crearea unui model transferabil pentru dezvoltarea şi evaluarea competenţelor legate de ECD;
  3. Utilizarea modelului transferabil într-un curs de formare adresat viitorilor profesori de limbi.

Rezultatele intelectuale vor fi două articole în reviste ştiinţifice, modelul transferabil menționat mai sus și un suport de curs conceput ca instrument de autoînvăţare/autoevaluare în formarea continuă.

Sunt vizate următoarele categorii de beneficiari: cercetătorii, profesorii și studenții islandezi şi români implicați în activităţile proiectului; cercetătorii și profesorii din universitățile partenere; membri ai comunității academice naționale și internaționale, cercetători și profesori de la nivel preuniversitar, ca beneficiari ai rezultatelor proiectului. Valoarea adăugată a cooperării transnaționale cu partenerii din statele donatoare se va concretiza într-o abordare mai amplă și mai flexibilă a ECD, favorizată de contactul între două culturi democratice diferite.

Site-ul proiectului