2021: Devenim specialiști la locul de muncă

mart. 11, 2024 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, Craiova

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0025

Parteneri: Escuela Secundaria de Barcelinhos (PT) – Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (PT) – Junta de Freguesia de Macieira de Rates (PT), UAT Șimnicu de Sus (RO)

Proiectul „Devenim specialişti la locul de muncă” a urmărit îmbunătățirea competenţelor profesionale a 9 profesionişti din domeniul VET, în vederea creșterii calității educației și formării VET, care au elaborat un set de instrumente de lucru în domeniul administrativ, ca urmare a participării acestora la un schimb de bune practici printr-o vizită de studiu.

Scopul principal al proiectului a fost de a îmbunătăți activitatea de instruire practică a elevilor de la calificarea Tehnician în administrație, ce se formează în domenii VET, în cadrul stagiilor practice la agenți economici naționali, prin intermediul unei vizite de studiu realizate de factorii implicați (9 participanți, 3 profesori VET, un profesor de limba engleză, directorul instituției și 4 agenți economici de la UAT Șimnicul de Sus, Dolj), la o școală VET din Portugalia, Escuela Secundaria de Barcelinhos, prin instituția de primire Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.

Obiectivele specifice ale proiectului au inclus:

 • Dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale celor 5 cadre didactice participante și ale celor 4 funcționari în domeniul administrativ.
 • Dezvoltarea competențelor metodice și pedagogice, de management educațional, de tutorat la cei 9 participanți ai vizitei de studiu.
 • Dobândirea de competențe a celor 9 participanți în formarea și evaluarea profesională a elevilor.
 • Dezvoltarea competențelor lingvistice în limbile engleză și portugheză pentru cei 9 participanți în contextul practicării profesiei și a dobândirii de termeni de specialitate specifici meseriei.
 • Consolidarea legăturilor la nivel național și internațional în scopul dezvoltării cooperării între locul de muncă și școală, creșterea atractivității și calității VET și realizarea unui spațiu European de cooperare în domeniul VET.

Rezultatele proiectului

Prin acest proiect s-a urmărit elaborarea unei oferte educaționale conformă cu standardele naționale și europene, care să asigure inserția socio-profesională rapidă a absolvenților pe piața muncii, presupunând cadre didactice mai bine pregătite. Un astfel de schimb de bune practici a fost benefic pentru instituția noastră prin introducerea unui set de instrumente în curricula școlară, elaborarea unor CDL-uri aprobate la nivel școlar și de județ, pentru domeniul economic, calificările Tehnician în administrație, nivel 4 de calificare. Acestea vor cuprinde bune practici și instrumente noi de lucru dobândite în cadrul vizitei de studiu din Portugalia.

A fost elaborat un portofoliu cu instrumente de lucru din care fac parte Ghidul de organizare a tutoratului pentru stagii de practică, 2 CDL-uri pentru specializarea Tehnician în administrație, clasele XI și XII, 2 jurnale de practică pe baza informațiilor colectate în timpul vizitei de studiu, caiete de practică pentru elevii practicanți, specializarea Tehnician în administrație.

Participanții au elaborat și un Ghid de bune practici cu metodele inovatoare dobândite în cadrul activității de studiu, unde se regăsesc strategii didactice, metode și tehnici interactive pentru a oferi stagii VET de calitate elevilor, menite să-i conducă către:

 • Stimularea stimei de sine;
 • Încurajarea participării la activitățile practice;
 • Formarea deprinderilor;
 • Stimularea muncii în echipă.

Impactul pe termen lung se va reflecta în:

 • Îmbunătățirea comportamentului, a motivării și a prezenței elevilor;
 • Reducerea absenteismului și abandonului școlar;
 • Colaborarea strânsă dintre elevi și profesori, materializată în creșterea interesului și asumarea responsabilității pentru propria învățare de către elevi;
 • Îmbunătățirea evaluării formative, prin folosirea unei game mai largi de metode și instrumente de evaluare, diversificată inclusiv prin aportul inovativ personal al cadrelor didactice sau al unor echipe mixte de profesori și tutori de practică.

Ținta noastră este să devenim o unitate de învățământ în care se practică o educație de calitate, o școală integrată nevoilor sociale ale comunității, cu o ofertă educațională diversificată, care să sprijine integrarea cu șanse egale pentru toți elevii, să-i pregătească pentru a deveni conștienți de potențialul valorilor locale pe care să le cunoască, să le valorifice și să le promoveze, asigurând prin ei viitorul de mâine, la nivelul cerințelor europene.

Pagina proiectului

Pagina de Facebook a proiectului