2021: C.R.E.E.D- Schimbarea revigorează educația și face posibilă promovarea democrației

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Codul proiectului: 2021-EY-PMIP-0010

Parteneri: Newschool AS, Oslo, Norvegia

Datorită actualului context social, politic, economic și pandemic, toate instituțiile educaționale, inclusiv ISJ Cluj, s-au confruntat cu o serie de schimbări și provocări pe care au fost nevoite să le înfrunte și să se adapteze mai mult sau mai puțin.
Conform analizei de nevoi SWOT a instituției noastre, se remarcă o creștere a abandonului școlar, absenteismului, a elevilor cu nevoi speciale indiferente de natura acestora (medicale, sociale sau de comportament, etnice-elevi de etnie romă, migranți). De aceea este foarte important să găsim soluții la aceste probleme, lucru ce va contribui major la îmbunătățirea calității actului educațional.
Schimbările rapide cu care ne-am confruntat în ultima perioadă de timp, au făcut instituția noastră și școlile pe care le coordonăm să se confrunte cu o mulțime de provocări precum abandonul școlar, creșterea ratei de absenteism, lipsa sau insuficienta dezvoltare a competențelor digitale atât la elevi cât și la cadrele didactice, fenomenul de bullying, probleme comportamentale, dezinteres pentru școală, lipsa empatiei și a înțelegerii față de ceilalți, respectul reciproc și acceptarea celorlalți în ceea ce privește promovarea diversității și a apartenenței, problemele sociale și economice, creșterea numărului elevilor cu nevoi speciale, dezvoltarea și adaptarea metodelor de predare-învățare-evaluare la realitatea actuală.
Scopul major al ISJ Cluj este sprijinirea și consilierea școlilor în vederea creșterii calității actului educativ, promovării incluziunii și diversității, creării unui mediu educațional propice pentru toți și asigurării accesului necondiționat la educație. Prin intermediul acestui proiect, am contribuit la creșterea calității procesului educativ în școlile din județul nostru prin pregătirea unui număr de 10 inspectori școlari într-o instituție cu experiență în domeniu din Norvegia – Newschool – o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care să faciliteze asumarea unor experiențe educaționale adaptate nevoilor actuale cu accent pe inovație și pe rolul profesorului de agent al schimbării.
Obiectivul principal al acestui proiect este de a îmbunătăți și de a crește calitatea procesului educativ în județul Cluj prin pregătirea a 10 inspectori școlari din cadrul ISJ Cluj în vederea dezvoltării de competențe în domeniul incluziunii și al democrației și de a își asuma tehnici și strategii de predare -învățare inovative, moderne și eficiente, centrate pe elev.

  • Obiectiv 1: Dezvoltarea unor competențe în vederea optimizării procesului incluziunii sociale și a democrației la elevi pentru un număr de 10 inspectori școlari de la ISJ Cluj, prin participarea acestora la cursuri de formare în Norvegia în primele 6 luni ale proiectului.
  • Obiectiv 2: Elaborarea unei broșuri de pregătire care să conțină exemple de bune practici educaționale bazate pe metode, tehnici și abordări didactice inovative, interactive și colaborative care să promoveze educația centrată pe elev, cooperarea, munca în echipă, respectul și suportul reciproc, mediile inclusive și valori Europene precum democrația și multiculturalitatea, material ce va servi drept suport de formare pentru un număr de 146 de inspectori, directori și profesori.
  • Obiectiv 3: Elaborarea unei scheme de curs pentru profesori, pe tema predării incluziunii sociale și a democrației prin proiecte transdisciplinare bazate pe tehnica învățării prin proiecte, într-o perioadă de 1 an de la debutul proiectului, cu obținerea avizării/ acreditării cursului de către ME într-o perioadă de 1 an și 10 luni de la debut.
  • Obiectiv 4: Formarea unui număr de 250 de profesori prin participarea acestora la sesiunile și la cursul autorizat/ acreditat într-o perioadă de 2 ani de la autorizare/ acreditare, ca și măsură de sustenabilitate a proiectului.

Rezultatele proiectului

  • 10 inspectori din ISJ Cluj formați și pregătiți în cadrul unei mobilități care constă în 4 zile de curs structurat și 1 zi vizită de lucru la o școală și la o Universitate din Oslo, Norvegia pe tema facilitării procesului didactic, inovației, schimbării, metodologiei didactice, incluziunii și democrației.
  • 21 alți inspectori școlari care vor beneficia de participarea colegilor lor la mobilitate printr-o sesiune de informare și formare
  • O ”echipă a schimbării” la nivelul ISJ Cluj formată din toți inspectorii care vor transfera rezultatele profesorilor și școlilor pe care le monitorizează și le coordonează.
  • 120-125 de profesori formați și pregătiți de către cei 10 inspectori în cadrul unor ateliere de lucru și sesiuni de formare organizate la revenirea din mobilitate.
  • 1 compendiu cuprinzând exemple de bună practică, metode, tehnici și abordări didactice inovative, moderne precum și alte materiale pentru clasă care au scopul de a schimba procesul educațional din școli. schema unui curs de formare pentru profesori pe tema predării incluziunii sociale și a democrației prin realizarea unor proiecte transdisciplinare – învățarea bazată pe proiecte- autorizat/ acreditat de CCD Cluj.

Webpage