2021: Unim România prin educație

Promotorul proiectului: Asociația Corint Pro Educație

Codul proiectului: 2021-EY-PICR-0003

Școli implicate în consorțiu: Şcoala Gimnazială Telești-Ludești, Școala Gimnazială nr. 1 „I.L. Caragiale“, Școala Gimnazială Glod-Moroeni, Școala Gimnazială Drăgăești-Pământeni, Școala Gimnazială „Smaranda Dumitru Roman“

Proiectul s-a adresat unui număr de 70 de profesori, 75 de părinți și tutori și 250 de elevi, din cinci școli aflate în mediul rural, în județul Dâmbovița, procentul total al copiilor romi fiind de 81%.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de incluziune socială în județul Dâmbovița, prin activități de educație adresate copiilor aflați în situații de risc din 5 scoli, părinților și tutorilor acestora și cadrelor didactice din cele 5 unități de învățământ.

Obiectivul general a fost realizat prin următoarele obiective specifice:

OS1 a constat în creșterea nivelului competențelor personalului didactic din unitățile școlare cuprinse în proiect. OS1 s-a realizat prin implementarea:

 • AI – Formarea și educarea cadrelor didactice, cu următoarele subactivități:
  • T1 – Atelier Metode de predare centrate pe elev
  • T2 – Atelier școala noastra. școala a diversității
  • T3 – Atelier Cetățenia și responsabilitatea
  • T4 – Atelier Comunicare dincolo de prejudecăți.
 • AII – Realizarea produselor intelectuale
  • IO1 – Educația incluzivă – provocări și soluții
  • IO2 – Incursiune în istoria romilor
  • IO3 – Minoritățile naționale și statul român
  • IO4 – Familia
  • IO5 – Oameni, locuri, tradiții
  • IO6 – Eu alături de ceilalți.
  • C2 și C3. Informare și diseminare rezultate proiect.

OS2: Atragerea și menținerea copiilor în situații de risc către educație, prin activități non-formale. OS2 se va realiza prin implementarea:

 • AIV – Activități nonformale pentru elevii din școlile partenere:
  • B1 – Incluziune și diversitate în școala mea
  • B2 – Rădăcinile noastre istorice
  • B3 – Îți respect tradițiile neamului tău
  • B4 – Familia și școala – cele două universuri ale mele, care se întrepătrund
  • B5 – Mediul în care trăiesc este și responsabilitatea mea.
  • C2 și C3. Informare și diseminare rezultate proiect.

OS3. Creșterea capacității de colaborare a părinților / tutorilor cu mediul școlar, pentru binele copiilor. OS3 se va realiza prin implementarea:

 • AIII – Ateliere de lucru pentru părinții / tutorii elevilor din școlile partenere:
  • A1. Comunicare eficientă între părinți, profesori și elevi
  • A2 – Respectarea obiceiurilor, tradițiilor și valorilor
  • A3 – Rolul părinților în modelarea viitorului copiilor
  • A4 – Cum discriminăm fără să ne dăm seama?
  • A5 – Diversitatea culturală face comunitatea noastră mai primitoare.
  • C2 și C3. Informare și diseminare rezultate proiect.

Facebook